126 článků z ÚTERÝ 3.3.2020

Návrat velikánů

Budova Státní opery v Praze se po čtyřleté generální opravě, která jí měla vrátit nejstarší podobu z roku 1888, slavnostně otevřela 5. ledna. K tomuto úkolu neodmyslitelně patří i návrat zmizelých a zničených bust Goetha, Schillera a Mozarta na průčelí budovy.

Noví nebezpeční vodní vetřelci

V českých vodách se v posledních letech objevují u nás dosud neznámé invazní druhy sinic – cyanobakterií. Jejich množství a produkce je masivní a ohrožují nejen přirozená společenstva v našich vodních ekosystémech, ale i lidské zdraví.

Starostliví rybí otcové

Jen u necelé čtvrtiny rybích druhů pečují rodiče o své potomky. Překvapivě často padá tato úloha na bedra otců. Jaké je evolučně-biologické pozadí tohoto jevu?

Transplantace a posouvání hranic medicíny

Roku 1543 měl novorozenec v Anglii statistickou naději dožít se 33,9 roku (obr. 3). O 476 let později, roku 2019, už jeho potomek mohl vzhlížet k životu dlouhému 81,3 roku. Zlom přišel s rozvojem medicíny v druhé polovině 19. století, který významně posunul bod, odkud není návratu. Jednou z obzvláště působivých ukázek úspěchů moderní medicíny je i rozvoj technik...

Velcí býložravci a změny klimatu I.

Nepozorovaně ze strany stratégů ochrany přírody, zato s velikým pozdvižením na straně akademické probíhají v ochraně přírody dvě revoluce, srovnatelné s otočením Kolumbova vejce na špičatý pól. První revolucí je pochopení lidského podílu na decimaci velkých savců na rozhraní pleistocénu a holocénu, kdy člověk během několika desítek tisíc let osídlil všechny...

Svět nad planetou (72. díl)

V přechodovém úseku základního bloku to vypadá jako v pralese – ve vzduchu se vznášejí liány odpojených kabelů. Tam, kde byl ještě před pár okamžiky průlez do modulu Spektr, nyní jako podivný strup sedí přepravní kryt, který na místě drží uzamykací mechanismus, ale také snižující se tlak uvnitř modulu. Lazutkin a Foale mají na chvíli čas si oddechnout a oba...