feed info

3 článků z PORT

Alternativní paliva

Omezené zdroje ropy, klimatické změny a znečištění ovzduší – to vše vyvíjí tlak na vědecké instituce, aby hledaly alternativní paliva. Solární energie, energie větru a vln oceánu – to vše mohou využít naše domácnosti. Pokud však nejsou k dispozici ani zásuvky, ani dráty, musíme využít odlišné druhy paliva. Michael odhalí energii obsaženou v molekulách vody a...


Pondělí 3. listopadu 2008


Auta na vodík

Ceny plynu na celém světě neustále stoupají – ale stejně roste i povědomí o ochraně životního prostředí a bezpečnosti dopravy. Vodík jako zdroj energie v palivových článcích nyní přináší jedno z řešení. V rámci evropského projektu ZeroRegio nyní probíhají mezinárodní testy, které mají zjistit nároky na infrastrukturu při každodenní spotřebě vodíku i...


Pátek 28. prosince 2007


Alternativní pohony

Stále nové zprávy klimatologů potvrzují už známou skutečnost: nastávají klimatické změny a člověk se na jejich nástupu podílí velkou měrou. Jedním ze zdrojů skleníkového plynu oxidu uhličitého je doprava, přesněji spalovací motory. Jak omezit jejich emise? Vypravíme do oblasti, která v budoucnu může hrát stále významnější úlohu, do oblasti hybridních...