feed info

1,640 článků z Vesmír

Ať strom života rozkvete detaily

Jak se z jedné buňky vyvine složitý mnohobuněčný organismus? Jaké je genetické a molekulární pozadí obrovské rozmanitosti forem a tvarů, jimiž živá příroda oplývá? A jaká je evoluční historie tvorby tělních plánů? Podobné otázky si v drážďanském Ústavu Maxe Plancka pro molekulární buněčnou biologii a genetiku klade Pavel Tomančák, biolog s přesahy do řady...

Jak čelit nedůvěře v očkování?

Klesající proočkovanost v západním světě byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označena za jednu z největších hrozeb budoucnosti. Jako důvody toho, proč se lidé neočkují, WHO uvedla potíže při přístupu k vakcínám, lhostejnost a také nedostatek důvěry ve vakcíny.1 Zásadním problémem jsou dezinformace a mýty o očkování. Jak jim efektivně čelit?


Pondělí 4. ledna 2021


Autonomní zabijáci

O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním robotům. Co když ale ponecháme i toto rozhodnutí strojům? Bude to morální pokrok, nebo naopak velký krok zpět?

Chemičtí roboti bez plechu a koleček

V neděli 9. června 1935 vyšel v Lidových novinách fejeton nazvaný Autor robotů se brání. Najdeme v něm věty jako: „Dost dlouho [autor] mlčel a myslil si své, když se o robotech ustálila představa, že mají údy z plechu a vnitřnosti z koleček a drátů nebo čeho, […] pročež prohlašuje, že jeho roboti vznikli docela jinak, a to cestou chemickou. Myslil na moderní...

Dálkový průzkum odhalil opevnění z napoleonských válek

Roku 1813 panovaly obavy, že pokud koaliční armáda v rozhodujícím střetu s Napoleonem prohraje a stáhne se ze Saska do Čech, napoleonské vojsko ji bude pronásledovat. V severozápadních Čechách se proto urychleně budovala linie obranných polních opevnění. Jak bitva národů u Lipska dopadla, je všeobecně známo; opevnění nakonec nebylo potřeba. Jeho stopy, v terénu...

DNA, okno do minulosti i budoucnosti

DNA dokáže prozradit řadu tajemství o naší podobě, chování, náchylnosti k nemocem. DNA ale umí vypovídat také o naší minulosti, původu a do určité míry je v ní vepsána i budoucnost. Ze čtenářů genomů se postupně měníme ve spolutvůrce evoluce. Stane se naše „genetické“ poznání spíše zdrojem radosti, nebo úzkosti?

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se rozhodl, že budu konečně ,velkej kluk‘. Během tří měsíců jsem obhájil, oženil se a odjel do Ameriky. A tam jsem setrval skoro dvacet let,“ vypráví chemik Pavel Majer, který se nyní podílí – opět ve „svém“...

Kdo hledá rtuť, najde

Rtuť jako vysoce toxický prvek může mít závažné dopady na nervový či imunitní systém, ledviny, plíce i další orgány. Proto se postupně přestává používat například v lékařských teploměrech, je snaha nahradit amalgámové zubní výplně polymery, omezuje se používání rtuti v některých elektronických zařízeních. V přírodě však přetrvává – zejména...

Když jde učení do hloubky

V umělé inteligenci proběhla v minulých deseti letech revoluce, kterou způsobil nástup takzvaného hlubokého učení (deep learning). Metody hlubokého učení dnes představují nejúspěšnější algoritmy v mnoha oblastech od rozpoznávání obrazu přes překlad přirozeného jazyka až po hraní her. S technologiemi založenými na hlubokém učení se dnes běžně setkáváme při...

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých lidí o entomologii je v pozadí kriminalizace sběratelské činnosti. Dočkáme se doby, kdy bude otec malého kluka, který si strčil brouka do krabičky, popotahován u soudu?