feed info

10,824 článků z EnviWeb - GMO

Zpřísnění emisních předpisů pro průmysl

Evropský parlament a Rada uzavřely 29. listopadu předběžnou dohodu o zpřísnění emisních předpisů pro průmysl a velké zemědělské podniky. Cílem aktualizované směrnice o průmyslových emisích je usměrnit investice, podpořit čistší, oběhové a konkurenceschopné hospodářství do roku 2050. Rozšiřuje pokrytí, zlepšuje účinnost povolování, zvyšuje... ...

Předběžná dohoda o směrnici pro vnitřní trh s obnovitelnými zdroji a vodíkem

Rada a Parlament EU dosáhly 28. listopadu 2023 předběžné politické dohody o směrnici, kterou se stanoví společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelnými zdroji energie, zemními plyny a vodíkem. Cílem této směrnice, která je součástí balíčku Fit for 55, je usnadnit integraci obnovitelných a nízkouhlíkových plynů do energetického systému a podpořit přechod od......

4. prosine - Mezinárodní den gepardů

Sprinteři přírody, tito rychlí tvorové ztělesňují ladnost a rychlost, vymalovaní ve zlatém kabátě, prohánějící se v divokých savanách.Mezinárodní den gepardů oslavuje tato neuvěřitelná zvířata a zároveň zvyšuje povědomí o hrozbě jejich vyhynutí.Jsou to přesné, vysoce výkonné stroje matky přírody, navržené tak, aby dělaly jednu práci a dělaly ji s... ...

Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři energetická zařízení. Chce jimi inspirovat ostatní

,,Místa jsme volili tak, aby ukazovala na dobrou praxi a zároveň inspirovala. Každé představuje funkční, léty prověřené řešení přispívající k efektivnější a ekologičtější energetice regionu," uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Roadtrip... ...


Neděle 3. prosince 2023


Děsivé strádání hospodářských zvířat při přepravě oficiální záznamy dobře maskují

Nová šokující zpráva odhaluje utrpení, kterému je ročně vystaveno přibližně 44 milionů hospodářských zvířat, včetně neodstavených telat a jehňat, na strastiplných cestách trvajících až tři týdny. Zpráva, zveřejněná mezinárodními nevládními organizacemi Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals, analyzuje množství dosud nezveřejněných záznamů......

3. prosince - Den vytváření dárků

Na nádherném procesu rozbalování dárku a přemýšlení o tom, co je uvnitř, je prostě něco úžasného. Vytváření malých překvapení a radost z dávání jedinečných osobních dárků šíří úsměvy a teplo a vytváří trvalé vzpomínky. Je kouzelné když člověk dárek rozbalí a to, co najde uvnitř, je hmatatelnou reprezentací lásky a uctívání, které dárce cítil...

Modrá zpráva 2022

Vodohospodářská ročenka ,,Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022" se zažitým názvem Modrá zpráva je jedním ze zásadních materiálů, které Ministerstvo zemědělství publikuje každoročně již od roku 1997. ROK VYDÁNÍ: 2023 VYDAVATEL: Ministerstvo... ...


Sobota 2. prosince 2023


Konec testování kosmetiky na zvířatech v nedohlednu: Rozhodnutí Evropského soudu zákaz znemožňuje

Spor u Tribunálu Evropské unie dopadl v neprospěch německého výrobce kosmetiky Symrise, který je nucen provést nové testy na zvířatech. Podle organizací na ochranu zvířat toto rozhodnutí podkopává zákazy testování kosmetických složek na zvířatech v Evropské unii. Testování kosmetických složek na zvířatech bylo v EU zakázáno v roce 2009, prodej složek... ...

Proč klesá můj počet v tomto století? Chtějí moje maso i mláďata pro chov v zajetí

Ohrožený šimpanz Bonobono je jedním ze 127 živočichů ukázaných v česko-anglické knize Ať nezmizíme: Poselství ohrožených druhů naší planety. Publikaci ředitelům základních škol na pravidelném setkání s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje v hotelu Jezerka na Seči představili minulý týden známý pardubický spisovatel, fotograf a filantrop......

31. mezinárodní konference o rostlinné tafonomii se uskutečnila v Německu

Ve dnech 3.-5. 11. 2023 se uskutečnila 31. tafonomická konference v muzeu GEOSKOP na hradě Lichtenberg u města Kusel (Falc, Německo). Účastníci konference si vyslechli dvanáct zajímavých přednášek na různá témata týkajících se rostlinné tafonomie. Tafonomie je vlastně věda zabývající se způsobem zachování organizmů v sedimentech - fosilizací. ... ...

2022: Rok veder, sucha a požárů, ve kterém začala agrese na Ukrajinu a energetická krize

Česko se zaměřuje na adaptační opatření na změnu klimatu, kvalita povrchových vod se mírně zlepšuje, kvalita ovzduší je dobrá. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se Evropa potýká s přetrvávajícími problémy v oblastech, jako je úbytek biologické rozmanitosti, využívání zdrojů, dopady změny klimatu i environmentální rizika pro zdraví a... ...


Pátek 1. prosince 2023


Evropě jde o dekarbonizaci průmyslu. Další celkem 4,8 miliardy eur posílá přes novou výzvu Inovačního fondu. Šanci mají i projekty z ČR

23. listopadu zveřejnila Evropská komise nové výzvy na podporu zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií s rekordním rozpočtem 4 miliardy eur. Projekty z členských zemí mohou získat dotaci v pěti tematických kategoriích: obecná dekarbonizace (projekty malého rozsahu), obecná dekarbonizace (projekty středního rozsahu), obecná dekarbonizace (projekty velkého......

I jedle bělokorá má své kůrovce

Středoevropské jehličnaté lesy čelí zvýšenému tlaku biotických škodlivých činitelů, v posledních letech zejména podkorního a dřevního hmyzu. Důsledkem je oslabení až rozpad porostů zejména smrku ztepilého a borovice lesní, neboť tyto dřeviny patří mezi dominantně zastoupené jehličnany. Jedli bělokoré se dosud nevěnovalo příliš pozornosti. Její zastoupení...

Školní les do kapsy

V srdci Prahy 8 byl začátkem listopadu vysázen v pořadí již pátý školní lesík v rámci inovativního projektu Školní les do kapsy vzdělávacího centra TEREZA. Tento projekt, který našel inspiraci v Holandsku, přináší přírodu zpět do městského prostředí, v tomto případě do těsné blízkosti ZŠ Ústavní. Dětmi vysázené lesíky nejsou jen obyčejnou...

Zelený kruh: zákon o strategických investicích byl přijat v rozporu s pravidly

Zelený kruh považuje schválení novely liniového zákona, resp. zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury Sněmovnou a Senátem za chybný krok. Zákon byl připraven netransparentním způsobem a s množstvím věcně nesouvisejících přílepků. Některé z přijatých změn přitom zásadním způsobem mění práva občanů i samospráv a omezují rozsah... ...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. listopadu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horního Labe byla zaznamenána silně nadnormální......

Golfový areál ve Vinoři používá výhradně recyklovanou vodu z čistírny

Po několika letech příprav letos na jaře otevřel své brány golfový areál společnosti Prague City Golf ve Vinoři. A to i za přispění Pražských vodovodů a kanalizací. Unikátem tohoto hřiště je vzhledem k nulové dostupnosti alternativních zdrojů pro zálivku zavlažování 100% upravené recyklované odpadní vody z čistírny odpadních vod Kbely. Recyklovaná voda... ...

Inovace ve využití vodíku v praxi: signatáři Vodíkové Vysočiny se inspirovali v Dolním Bavorsku

Program zahrnoval návštěvu firmy Maier Korduletsch v Pasově, kde bylo v nedávné době otevřeno Centrum mobility (Next Mobility Hub), včetně čerpací stanice pro vozidla na vodíkový pohon v Pasově Sperrwies. Účastníci si prohlédli tuto moderní technologickou infrastrukturu a diskutovali se zástupci rodinné firmy Maier Korduletsch, která funguje v Bavorsku již po několik......

Kanadská provincie Saskatchewan získala významné finanční prostředky na rozvoj projektu s mikroreaktorem eVinci. Dokončení je naplánováno na rok 2029

Saskatchewan Research Council (SRC) získal významné vládní finanční prostředky na rozvoj projektu prvního mikroreaktoru Westinghouse eVinci? v Kanadě. Společnosti Westinghouse a SRC podepsaly v loňském roce memorandum o porozumění s cílem společně vypracovat plán umístění mikroreaktoru eVinci v Saskatchewanu, aby bylo možné dále zkoumat průmyslové, výzkumné a... ...

SAKO Brno otevře druhou směnu na automatické třídicí lince

Už téměř sedm tisíc tun plastu a kovových obalů vytřídila automatická třídicí linka v Brně od zahájení pravidelného provozu v březnu tohoto roku. Odpadová a svozová společnost SAKO Brno počítá s tím, že do konce prosince ještě nejméně tisíc tun přibyde. Vytížení linky je velké, o vytříděné druhotné suroviny je zájem, proto SAKO Brno hledá zaměstnance......