feed info

11,283 článků z EnviWeb - GMO

V Česku je v provozu deset tisíc elektrických motocyklů, loni jich přibylo přes sedmnáct set

V České republice je registrováno více než 1,3 milionu motocyklů, z toho téměř 10 tisíc elektrických, jejich podíl tak tvoří 0,75 %. Nejčastěji se lze s elektrickými motocykly setkat v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, téměř tři z deseti provozovaných elektrických motocyklů je značky HECHT, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava,...

Rada Národního parku Šumava schválila novou podobu klidových území na Šumavě

Členové Rady Národního parku Šumava dnes odsouhlasili novou podobu klidových území na Šumavě. Nová pravidla pohybu návštěvníků Šumavy už čeká poslední krok - jejich vyhlášení opatřením obecné povahy. Na čtvrtečním zasedání Rady se sešlo 42 členů z celkových 46. Pro schválení klidových území bylo 32 členů, 9 bylo proti a jeden člen se zdržel. ,,V......

Vyhodnocení povodňové situace z přelomu roku 2023/24

Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Kromě toho zpracovává významné povodňové události. Tato povodňová zpráva je shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu za období od 20. prosince 2023 do 7. ledna 2024. Zpráva... ...

Škoda Muzeum zahájilo výstavu zaměřenou na udržitelný rozvoj

Ochrana životního prostředí a snižování ekologických dopadů činnosti společnosti je dlouhodobě nedílnou součástí firemní strategie společnosti Škoda Auto. V období od 17. ledna do 16. června probíhá ve Škoda Muzeu rozsáhlá výstava, která návštěvníkům představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Výstava je také příležitostí k veřejné... ...


Sobota 17. února 2024


Louže a stromy odolné suchu mění tvář etiopské krajiny

Etiopie se potýká s velkými environmentálními problémy, které jsou přímými důsledky klimatické změny, jako je zvýšení průměrné teploty nebo změna v pravidelnosti srážek. Tyto problémy negativně ovlivňují jak zemědělskou produkci, tak několikaleté snahy o zmírnění hladu a podvýživy místních obyvatel. Společně s rozsáhlým odlesňováním a erozí půdy...

Nové knihy - Co si brouká louka

Co si brouká louka Krolupperová, Daniela Portál, 2024 Prudká bouře, kterou na Lesní království seslal zlý černokněžník, připravila Lesní paní o vzácný perlový náhrdelník. Skoro všechny perly se podařilo sesbírat, zbývá posledních sedm. Ty se však zakutálely až na louku, kam už moc Lesní paní nesahá. Naštěstí je tu Matyáš, malý chlapec,... ...

Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

Celkem 20 milionů korun je určeno subjektům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda. Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace......

Leden 2024 na území ČR

Leden 2024 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Na začátku ledna pokračovala povodňová situace z konce roku 2023. Na konci první lednové dekády byly v Moravskoslezském kraji vyhlášeny tři souběžné smogové situace z důvodu vysokých koncentrací PM10. Z odtokového hlediska byl leden výrazně nadprůměrným měsícem ve všech hlavních povodích.......

Plastové přenosné hrnky na kávu a sportovní lahve obsahují látky negativně ovlivňující hormonální systém

Nová studie Arniky odhaluje přítomnost škodlivých látek v plastových výrobcích, se kterými přicházejí lidé do každodenního kontaktu, jako jsou přenosné hrnky na kávu a sportovní lahve na kolo. Tyto látky, které se mohou z plastů uvolňovat, jsou známé svou schopností negativně ovlivňovat plodnost a prenatální vývoj dětí. Jedná se o látky, které nesou rizika...

Podíl nových elektrobusů se loni v EU zvýšil na 16 %, lídrem v Česku je Ostrava

Dobrou zprávou pro životní prostředí, a především pro obyvatele měst je, že elektrobusy v zemích Evropské unie získávají na popularitě - v Česku se situace však nezdá být tak pozitivní, naopak Rumunsko bylo v loňském roce v tržním podílu elektrobusů premiantem mezi všemi zeměmi. V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 5 166 nových elektrobusů, meziročně o 39...


Pátek 16. února 2024


ČIŽP prošetřuje navážku odpadní zeminy v obci Trnová u Prahy

Česká inspekce životního prostředí zahájila šetření v případu navážení odpadní zeminy v lokalitě developerského projektu Fontána 5 v obci Trnová. Dle zjištění ČIŽP bylo na předmětnou lokalitu navezeno enormní množství odpadních zemin, které byly na větší části dotčených pozemků rozhrnuty do rozlohy přibližně 18 hektarů. Tyto terénní úpravy jsou,......

Překvapivé využití mořského odpadu

V poslední době se objevují stále inovativnější způsoby, jak bojovat proti znečištění oceánů, a jedním z překvapivých trendů je proměna odpadu z mořského dna v užitečné produkty. Příkladem jsou projekty, které transformují vylovené odpadky, jako jsou nylonové sítě a různé plasty, na módní a užitkové předměty. Mezi tyto novinky patří ponožky, plavky a......

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 14. únoru 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 6. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově......

Evropská unie rozhodla o konečném zákazu používání rtuti v lékařství a průmyslu

Tento návrh předložila Komise a Parlament jej schválil v prvním čtení. Rada pouze požaduje dvouletou výjimku pro několik zemí, kde je zubní amalgám převažujícím materiálem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. "Jsme moc rádi, že členské státy dosáhly velmi progresivního kompromisu. Česká republika souhlasila se zákazem používat zubní......

Zbytky ze stolů hřejí obyvatele měst

Potravinové zbytky včetně gastroodpadu už více než rok nejdou nazmar. Obyvatelé sídlišť si už nemusejí lámat hlavu, jak se jich zbavit a kam je uložit, aby nezapáchaly. Prošlé potraviny, ovoce, zeleninu, pečivo, těstoviny, maso, kosti, jogurty a další potraviny občané Třince a dalších měst v regionu odkládají do speciálních hnědých popelnic s nápisem...

Podepsáno! HYTEP s dalšími osmi národními vodíkovými asociacemi usiluje o koordinovaný rozvoj vodíkových technologií

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) bude spolupracovat s vodíkovými asociacemi ze střední Evropy a Pobaltí a rovněž s Ukrajiny, na rozvoji vodíkového hospodářství. Dne 31. ledna 2024 se totiž stala jedním ze signatářů nově vzniklé vodíkové iniciativy 3Seas Hydrogen Council (3S). Iniciativa, do které je zapojeno dalších osm národních vodíkových... ...

Praha podepíše smlouvu se společností NEVAJGLUJ, hlavní město tím získá 16 milionů korun na úklid tabákových nedopalků

,,Smlouva pro město nevytváří žádný finanční náklad, ale naopak by Praha měla získat nemalé prostředky na úklid a také nakládání s odpady tabákových výrobků. Tuto povinnost výrobcům ukládá zákon o omezení vybraných plastových výrobků na životní prostředí," říká k tomu náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková....

Bezdýmná zařízení ani jejich náplně nepatří do běžného odpadu

Společnost Philip Morris sbírá použité náplně i zařízení a nově uvádí do prodeje i repasované modely.Zájem o bezdýmné alternativy mezi dospělými kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, nadále významně roste. Jak nakládat s vysloužilými zařízeními nebo použitými náplněmi, aby dopady těchto produktů na životní prostředí byly co možná......


Čtvrtek 15. února 2024


Evropská energetická revoluce sklízí úspěchy: zelená energie a úspory přinesly rekordní pokles emisí. Začíná se přidávat i Česko

Loňský rok dokázal, že uhlí v Evropě odzvonilo, a obnovitelné zdroje energie se pomalu ale jistě stávají dominantním způsobem výroby elektřiny. Navzdory dozvuků energetické krize obnovitelné zdroje v loňském roce vyrobily 44 % veškeré spotřebované elektřiny v EU, díky čemuž spotřeba fosilních paliv klesla o více než čtvrtinu. Ve světle klimatických závazků je......

Nařízení o přepravě odpadů má být aktualizováno

Zástupci Rady a Evropského Parlamentu dosáhli na přelomu roku předběžné politické dohody ohledně aktualizace nařízení o přepravě odpadů. Cílem revize nařízení je omezit přepravu problematického odpadu do zemí mimo EU, zároveň podpořit využívání odpadů, jakožto jednoho ze zdrojů v rámci oběhového hospodářství v EU a zejména pak aktualizovat postupy...

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic a zahájilo její napouštění. Díky pracím došlo k obnově zásobního objemu, posílení retence vody v krajině a zlepšení ekologických funkcí vodní nádrže. Kromě opravy funkčních objektů vodohospodáři vyčistili přítoky do nádrže a odtěžili sedimenty. V nádrži dokonce vzniknul nový ostrov. ......

V přírodě žádný zdroj není bezemisní

Vždy záleží na tom, co si pod pojmem bezemisní chceme představit. To platí i pro využití uhlí, říká profesor Jan Hrdlička z Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Všechno je otázkou definice. Z legislativního hlediska může být například uhlí nízkoemisním zdrojem již nyní, protože v tomto smyslu uhelné zdroje relativně přísné legislativní požadavky......