feed info

4,313 článků z EnviWeb - GMO

Čeští vědci a vědkyně vyzývají Uhelnou komisi české vlády k rychlému útlumu uhelných elektráren

83 českých vědců a vědkyň z oborů sahajících od medicínských věd přes klimatologii až po hydrobiologii, geofyziku či environmentální psychologii sepsali výzvu adresovanou členům a členkám Uhelné komise, poradnímu orgánu české vlády, který má letos rozhodnout o termínu ukončení těžby a spalování uhlí v Česku. Výzva požaduje, aby Uhelná komise vzhledem k......

Zářijová Priorita představuje nové dotace a úspěšné projekty

Potřebuje vaše obec vodovod nebo kanalizaci? Další peníze na vodohospodářskou infrastrukturu budou k dispozici v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí. Již nyní můžete ale využít dotace na přípravu projektové dokumentace, aby následná žádost mohla jít rychle a jako na drátkách. V Prioritě píšeme i o dotacích, které už jsou... ...


Úterý 15. září 2020


Adapterra Awards - Plužiny - šetrné zemědělství v Praze

Lokalita: Praha - Dolní Počernice Hlavní město Praha vypovědělo v roce 2019 své pachtovní smlouvy a přechází na ekologické zemědělství na všech svých zemědělských pozemcích. Plužiny jsou ukázkou jednoho takového pole, které dokazuje, že tento čin je správný. Dříve scelené pole s jednou pěstovanou plodinou se pomocí alejí různých druhů ovocných stromů... ...

Menstruace bez odpadu? Jde to!

Až 216 vložek a tamponů použijí menstruující ženy za rok. Jednorázové pomůcky končí na skládkách, kde se rozkládají stovky let. Menstruovat se přitom dá i ekologicky - ať už vaše volba padne na látkové vložky, menstruační kalíšek nebo mořskou houbu. 6 700 tun odpadu Jen v České republice vyprodukují menstruující ženy neuvěřitelných 6 700 tun...

Přes 8 milionů korun na výsadbu zeleně - Nadace ČEZ letos schválila nejvyšší částku za posledních sedm let, vysadí se tisíce nových stromů

Obnovený obecní jabloňový sad, nová lipová alej ke kostelu, přirozené zastínění dětského hřiště košatými javory, či odhlučnění silnice pomocí stromového větrolamu - to jsou jen namátkou vybrané příklady z 95 žádostí, které pro letošní rok schválila Nadace ČEZ v grantovém řízení Stromy. Celkem tak na výsadbu zeleně uvolnila 8 007 862 korun, což je... ...

Půlmilionovou pokutu uložili inspektoři ČIŽP firmě za porušení integrovaného povolení

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem v Sokolově provozovala zařízení ,,Zpracovatelská část Vřesová" v rozporu se závaznými podmínkami integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje. Za jeho porušení uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Karlových Varech firmě pokutu 500 tisíc korun. Ta nabyla......

Cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014-2020. Pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování... ...


Pondělí 14. září 2020


Adapterra Awards - Pestrá krajina na statku Vodňanský

Lokalita: Blíževedly, Liberecký kraj Že se dá na zemědělské půdě hospodařit šetrně a v souladu s přírodou i v konvenčním zemědělství, ukazuje mladý zemědělec Erich Vodňanský hned na 557 hektarech půdy nedaleko Ústí nad Labem. Jeho cílem je předat půdu svým dětem v lepším stavu, než ji sám dostal. Nehraje na maximalizaci zisku na úkor zachování kvality......

Konkrétní ekoprojekty v přírodě a práce s dětmi mají zelenou. MŽP nabízí více než 13 milionů korun na zapojení veřejnosti do péče o přírodu

Nestátní neziskové organizace mohou získat až 250 000 korun z Programu na podporu projektů NNO na neinvestiční projekt realizovaný v roce 2021. Žádat mohou o podporu až na tři projekty zaměřené na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Ministerstvo životního...

Přichází nový klimatický cíl EU pro rok 2030. Návrh výboru pro životní prostředí posouvá Evropský parlament o krok blíž k plnění Pařížské dohody

Ve čtvrtek 10. září 2020 schválil výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí návrh, aby Evropská unie do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů o 60 % oproti roku 1990. Dosud plánovaná 40 % redukce emisí není dostatečná pro splnění cílů Pařížské dohody. Rychlejší náhrada fosilních zdrojů obnovitelnými už v příští dekádě je také nutným......

Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov v návaznosti na Level(s)

Dokument Evropské komise Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov, publikovaný dne 21. 2. 2020, je zaměřen na soubor zásad důležitých pro udržitelné projektování budov s cílem v prvotní fázi předcházet a omezit vzniku stavebního a demoličního odpadu, usnadnit opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků, a tím pomoci zmírnit dopady na......

Víte, zda máte správně označenou provozovnu ke sběru a zpracování odpadů?

Mít správně označenou provozovnu k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů je zakotveno v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Často se setkáváme s tím, že označení takových provozoven není v souladu s uvedenou legislativou a na informačních tabulích chybí zásadní údaje....


Neděle 13. září 2020


ČESKO MÁ SVŮJ PRVNÍ TIŠTĚNÝ DŮM

Stavebnictví čelí tlakům na rychlost a jednoduchost výstavby, ekologickou šetrnost či energetickou účinnost. Pomoci vyřešit tyto výzvy by mohl také 3D tisk. V srpnu byl v Praze oficiálně představen první český dům, který vznikl pomocí 3D tisku z betonu. Stavebnictví tvoří zhruba 5 % českého HDP. Jeho hlavní ekonomická síla však spočívá v multiplikačním... ...

Adapterra Awards - Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Lokalita: Jihlava, Kraj Vysočina Před čtyřmi lety byly Lesnovské mokřady na okraji Jihlavy pouze zemědělsky využívanou loukou protkanou hustým systémem odvodňujících meliorací. Dnes už se místní Stříbrný potok klikatí na povrchu v novém, přírodě blízkém korytě. Doplňují jej tři velké tůně a řada dalších menších tůní. Nejlepší je, že většina...

Odborník podporuje ukončení využívání divokých druhů zvířat v cirkusech

V Poslanecké sněmovně pravděpodobně brzy proběhne 3. čtení novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, která bohužel nepřináší účinné řešení pro ochranu divokých druhů zvířat v cirkusech. Zemědělský výbor však v únoru podpořil pozměňovací návrh, který by skutečnou ochranu těchto zvířat zajistil. Třetí čtení dané novely bylo v červenci... ...

Představení finalistů letošního Energy Globe - kategorie produkt

Přírodní opalovací kosmetika Předkladatel: AMAZINC! s.r.o. Za vznikem projektu Amazinc! stála myšlenka vytvořit moderní opalovací kosmetiku, která respektuje životní prostředí a zároveň účinně chrání před vlivy počasí. Všechny produkty této značky se skládají pouze z přírodních látek bez použití ropných a jiných syntetických složek, které běžně... ...

Zelený úterek - Tak ty bys chtěl chodit krajinou?

Calla vás srdečně zve na besedu Tak ty bys chtěl chodit krajinou? Se zooložkou Simonou Polákovou (Fórum ochrany přírody) Kouskujeme krajinu, jak nám to vyhovuje. Liniové stavby mohou pro jiné druhy živočichů představovat smrtící past, ale někdy i životní příležitost. Jak z toho pro přírodu vytěžit co nejvíc? V úterý 15. září 2020 od 17:30 hodin v......


Sobota 12. září 2020


Letošní NaturVision ve Vimperku bude nejen filmovým festivalem, který navštíví Steve Lichtag. Půjde se do šumavské přírody

Festival NaturVision, který se už 19 let koná vždy na podzim ve Vimperku, dostal letos podtitul ,,Týden přírody". Významně se do festivalu zapojila Správa Národního parku Šumava, která spolupořádá komentované vycházky na Boubín a do okolí Kvildy a také přednášku, jejímž hostem bude ředitel Národního parku Bavorský les. Závěr festivalu pak bude patřit známému......

5 nejlepších měst ČR, které si vybrat pro život

Ideální místo pro život záleží na subjektivním vnímání každého z nás, ale také na hlavních ukazatelích indexu kvality života. Tam patří úroveň zdraví, životního prostředí, materiální podmínky, dostupnost vzdělání i služeb. Představujeme vám 5 měst, která na základě těchto kritérií vítězí. Následující výběr pěti měst vyplývá z dat... ...

Adapterra Awards - Nový prostor pro řeku Dyji

Lokalita: Břeclav, hranice s Rakouskem, Jihomoravský kraj V 70. letech byla mezi soutokem s Moravou a městem Břeclav řeka Dyje zkrácena o 3,2 kilometru. Odříznuté říční úseky naštěstí zůstaly zachované v nivě jako odstavená ramena. Díky projektu se tři z nich podařilo vrátit zpátky řece. Bez tohoto zásahu by ramena brzy zcela zanikla. Povodí Moravy ve spolupráci s......

Rozšíření letiště a výstavba u Masarykova nádraží významně přispějí k masivnímu přehřívání Prahy. Budoucnost Prahy je teď v rukou zastupitelů

V tuto chvíli probíhají na pražském magistrátu jednání o zcela nekoncepčních změnách územního plánu o rozšíření ruzyňského Letiště Václava Havla o novou runway a většího zahuštění další etapy výstavby Masarykova nádraží. Městské části, odborníci, místní obyvatelé a spolky přitom dlouhodobě upozorňují, že takový rozvoj hlavního města povede k......

Jiřičky na Luční boudě. Ornitologové v Krkonoších objevili nejvýše položené hnízdiště jiřiček v Česku

Nejrozsáhlejší mapování hnízdišť jiřičky obecné v Krkonoších a Podkrkonoší letos zorganizovali ornitologové v rámci kampaně Pták roku 2020. Ornitologové Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku spolu s dobrovolníky od 1. června do 31. srpna 2020 prozkoumali území mezi hranicí s Polskem a linií obcí Harrachov - Vysoké nad Jizerou -......

Kde rostou...? Rozsáhlá databáze hub bavorsko-česko-rakouského trojmezí prozrazuje místa výskytu více než 4000 druhů

Kolik jedlých hub najdete na Šumavě? Na kterém stromě roste troudnatec pásovaný? A jak rozšířené je vlčí mléko červené (Lycogala epidendrum)? Odpovědi na tyto otázky poskytuje nový web www.houby-bez-hranic.eu. Zájemci zde najdou 12 000 fotografií, mapy výskytu 4200 druhů hub a popisy 3 000 druhů hub. Web byl vytvořen v rámci interregového projektu ,,Houby regionu... ...