feed info

8,362 článků z EnviWeb - GMO

27. září - Světový den cestovního ruchu

Jeho cílem je inspirovat debatu o přehodnocení cestovního ruchu pro rozvoj, včetně vzdělávání a pracovních míst, a o dopadu cestovního ruchu na planetu a příležitostech k udržitelnějšímu růstu. Mezinárodní den cestovního ruchu postaví lidi do centra klíčových diskusí. Kam spěje cestovní ruch? kam chceme jít? A jak se tam dostaneme? A o dopadu cestovního ruchu na......

Odborníci upozorňují na řadu vážných problémů v legislativě evidencí a ohlašování odpadů

Nová odpadová legislativa z roku 2020 a 2021 s sebou k řadě dobrých věcí bohužel přinesla i výrazné a zbytečné rozšíření administrativy, velkou nepřehlednost a nejasnost řady povinností. Dobře patrné je to v oblasti evidencí a ohlašování. Odborníci k této problematice připravili obsáhlý materiál s výčtem konkrétních problémových bodů. Největší profesní......

EU Commission under pressure to take on food waste scandal

As a new report unveils the magnitude of the EU's food waste, the European Commission faces pressure to put an end to the scandal with ambitious targets, Roberta Arbinolo reports. The EU wastes more food than it imports, damaging EU food security amid the cost-of-living crisis: it is the striking finding of a new report released this week by environmental NGO Feedback EU. In 2021,......


Pondělí 26. září 2022


Bakterie a kvasinky čistí vodu i půdu od pesticidů

Přítomnost pesticidů ve vodě a půdě trápí nejen evropské ekology. Používání těchto látek v podobě postřiků sice může zvýšit zemědělskou produkci, ve vysoké koncentraci však představují hrozbu nejen pro rozmanitost přírodních ekosystémů, ale také pro člověka. Čeští výzkumníci už jsou v jejich odstranění o krok dál. Našli totiž bakterie a kvasinky,......

Je či není výkopová zemina odpadem??

Na základě podnětu Městského úřadu Kadaň provedla inspekce kontrolu a následné šetření činnosti společnosti APB - Plzeň, a.s. Na pozemky v katastrálním území Prunéřov navážela výkopovou zeminu v množství víc než 12 tisíc metrů krychlových, kterou využila k terénním úpravám. Na základě těchto zjištění inspekce proběhla kontrola a tedy další...

26. září - Světový den environmentálního zdraví

Na 26. září byl Mezinárodní federací environmentálního zdraví (IFEH) vyhlášen Světový den environmentálního zdraví, který se v tento den slaví každoročně.Zajištění veřejného zdraví je mnohostrannou výzvou, která vyžaduje odborné znalosti nejen v oblasti zdravotních hrozeb, které přicházejí zevnitř. Vzhledem k tomu, že prakticky celý svět zažívá...

Slavnostní předávání certifikátů ekoznačky EU Ecolabel nebo Ekologicky šetrný výrobek

V rámci konference Životní prostředí - prostředí pro život 2022 předal Miroslav Havránek, ředitel CENIA, certifikáty o udělení ekoznačky EU Ecolabel nebo Ekologicky šetrný výrobek zástupcům firem, které v letošním roce ekoznačku úspěšně získaly, nebo provedly úspěšnou recertifikaci. V úvodu slavnostní akce bylo účastníkům promítnuto upoutávkové video k......


Neděle 25. září 2022


Společnost Electrolux a designérské duo Rave Review inspirují lidi k delšímu nošení svého oblečení

Nejudržitelnější oblečení je to, které už vlastníte. Průměrně si člověk oblečení oblékne jen desetkrát a vyhodí ho mnohem dříve, než je vhodné. Švédská značka domácích spotřebičů Electrolux chce tento vzorec chování prolomit a inspirovat spotřebitele k lepší péči o své oblečení. Aby společnost Electrolux ukázala, že použité oblečení má stále......

25. září - Mezinárodní den řek

Řeky jsou tepny života na zemi. Utvářejí krajinu, jsou důležitým ekosystémem a klíčovým prvkem v systému transportu vody na naší planetě. Určitě si zaslouží svůj mezinárodní den. Připadá na čtvrtou neděli v září, takže letos je to 25. září. Stojí za to se nad říčním fenoménem krátce pozastavit. Řeky byly základní podmínkou vzniku nejstarších......

Česká geologická služba uveřejnila animaci vzniku Velkého Roudného

Animace znázorňuje geologický vývoj jedné z nejmladších sopek u nás - Velkého Roudného v Nízkém Jeseníku. Zobrazuje například jednotlivé lávové proudy, které utvářely morfologii oblasti. Animace rovněž postihuje zajímavý fakt, kterým je ojedinělá zachovalost tohoto stratovulkánu, tvořícího krajinnou dominantu. Odbornou spolupráci zajistil Vladislav Rapprich. ......

Děsivá devastace lesů v NP Šumava. Správa parku zastavila těžbu a vyšetřuje viníky

Hospodaření Kašperskohorských městských lesů, s. r. o. v lesích, které patří městu, po sobě v srpnu zanechalo zničený Pěnivý potok pod Zhůřím a jeho přítoky - místy narovnaný, zavezený kamením, zatrubněný či zaházený kládami - a to v bývalé první zóně Národního parku Šumava. Obrovské holiny, erozní rýhy, vyježděné koleje hluboké místy i více než......

Za záchranu divokých koní a ohrožených motýlů zaplatil zakladatel unikátní rezervace zničeným zdravím

Když se před třemi lety ocitla populární rezervace divokých koní v bývalém vojenském prostoru Milovice v ohrožení, znamenal boj o její záchranu pro jejího zakladatele extrémní zátěž. Pozemky, o které usilovali různí spekulanti, se mu podařilo pro rezervaci ubránit. Následovala však odveta v podobě smršti desítek kontrol, které měly za cíl rezervaci finančně......


Sobota 24. září 2022


Tipy, jak na ekologickou módu

Udržitelná móda je pojem, který se stále více rozšiřuje. Oblečení často vzniká za nevhodných podmínek, což mnoha lidem není lhostejné. Proto je i v módě kladen důraz na ekologii. Jak svůj šatník přizpůsobit, aby neměl negativní vliv na životní prostředí? Rozumné nakupování Naše šatníky se často plní rozmanitými kousky oblečení, aniž bychom nad tím......

24. září - Světový den goril

Světový den goril je každoroční akce konaná 24. září, která oslavuje gorily a dává globálním komunitám možnost podniknout kroky na ochranu kriticky ohrožených goril.Ke Světovému dni goril bychom vás rádi pozvali, abyste se dozvěděli více o tomto kriticky ohroženém druhu a o tom, jak zoufale potřebují vaši pomoc. Gorila (Gorilla) je rod největších žijících......

Odstřel vlků patří mezi nejméně účinné metody ochrany stád

V pondělí protestovala v Náchodě skupina farmářů z Broumovska za možnost odstřelu vlků. Také my vnímáme škody na hospodářských zvířatech jako problém. Rozumíme tomu, že mimo jiné snižují tyto konflikty i míru tolerance některých lidí vůči vlkům. Občasný odstřel vlků, který někteří farmáři navrhují, ale patří mezi nejméně účinné metody ochrany......

Krajina v našich rukou, díl čtvrtý: Živá půda

Má nějakou souvislost boj proti suchu a kvalita zemědělské půdy? Chováme se dobře k našemu národnímu bohatství, kterým půda je? Co je potřeba udělat, aby kvalita půdy neklesala, abychom o půdu nepřicházeli? Je to jen věcí zemědělců a vlastníků půdy? Na to všechno odpovídá čtvrtý a zatím poslední díl pořadu Krajina v našich rukou. ... ...


Pátek 23. září 2022


Malé modulární reaktory zapadají do energetického mixu ČR

Potřeba výstavby nových bezemisních zdrojů urychluje vývoj inovativních řešení a nových technologií také v jaderné energetice. Řada světových výrobců pracuje na výzkumu v oblasti malých modulárních reaktorů. Oproti velkým reaktorům je jejich výhodou možnost sériové výroby, snadnější doprava i možnost škálování výkonu. Kdy je možné očekávat jejich... ...

MŽP: Otvíráme Modernizační fond domácnostem, prioritou jsou nízkopříjmové. Na úspory energií je připraveno 55 miliard korun

Další finanční pomoc, která zmírní dopad vysokých cen energií na rozpočty domácností, představila ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR ministryně životního prostředí. Modernizační fond nově pomůže přímo domácnostem se snižováním spotřeby energií díky 55 miliardám, které se budou rozdělovat přes program Nová zelená úsporám. Ten se......

23. září - Evropský den ekologického zemědělství

Jelikož je první podzimní měsíc již tradičně vnímán jako období, kdy téma biopotravin rezonuje nejen v České republice, ale také v celé řadě dalších evropských zemí, 23. září bylo vyhlášeno Evropským dnem ekologického zemědělství. Toto datum je tak vhodnou příležitostí ke zviditelnění celého bio sektoru - příkladů dobré praxe, inovací a pokroku.Při......

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. září 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně... ...

ŠKODA VISION GT: Emocionální, čistě elektrický závodní vůz jako digitální designový model

ŠKODA Design přepracoval koncept vozu ŠKODA 1100 OHC z roku 1957. Počítačově animovaný designový model VISION GT představuje studii čistě elektrického závodního vozu značky ŠKODA. Stejně jako jeho historický vzor je i tato designová studie v současnosti k vidění na výstavě ,,Design a transformace", která se koná v Bruselu u příležitosti českého předsednictví v......

Slavíme 30 let EU Ecolabel

Minulý týden odstartovala v České republice oslava 30. let Ekoznačky EU Ecolabel. Oslava je netradiční svou formou, a to putovním stánkem ,,Shrowroom on wheels", který můžete v příštích dnech potkat na různých místech v Praze. Showroom je zároveň ,,předskokanem" větší marketingové kampaně na podporu ekoznačení v České republice. Během oslav třicetileté... ...

Představení finalistů E.ON Energy Globe 2022 - Čistění odpadních vod v Rybí

Čistění odpadních vod v menších obcích bývá často vzhledem k nákladům na technologie docela oříšek. Severomoravská obec Rybí ale ukazuje, jak je možné se s tímto problémem vypořádat. Funguje zde systém 190 samostatných domovních čističek odpadních vod, které jsou napojené na centrální dispečink. Ten jejich provoz monitoruje a hlídá kvalitu vyčištěné vody.......


Čtvrtek 22. září 2022


Prostějov: Separace rostlinných olejů z domácností

Prostějov se připojil k městům, která separují také použité jedlé oleje. Obyvatelé města Prostějova si nyní mohou vyzvednout plastovou nálevku na separaci použitých rostlinných olejů z domácností. Nálevky jsou vydávány zdarma v Turistickém informačním centru vedle budovy radnice po předložení dokladu prokazujícím trvalý pobyt v Prostějově. Nálevka je......

Nová aplikace lhůtník podnikové ekologie

Legislativní a provozní povinnosti v oblasti podnikové ekologie neustále narůstají a pro malé, střední i velké podniky může být obtížné udržet si o všech těchto povinnostech přehled. Standardně firmy zapomínají na podávání hlášení, informací orgánům státní správy či jiným subjektům vyplývající z podmínek povolení provozu nebo ze smluv, např. měření......

22. září - Světový den nosorožců

Světový den nosorožců se každoročně slaví 22. září. Tento zvláštní den poskytuje příležitost pro organizace, nevládní organizace, zoologické zahrady a veřejnost, aby oslavili tyto ohrožené tvory jejich vlastními jedinečnými způsoby.Všechno to začalo e-mailem: V polovině roku 2011 už Lisa Jane Campbell z Chishakwe Ranch v Zimbabwe plánovala Světový den...

22. září - Den bez aut

Evropský den bez aut (EDBA) iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy... ...


Středa 21. září 2022


18 míst, kde jsou připraveni na klimatickou změnu i energetickou krizi

Sucho, přehřívání měst i přívalové srážky letos potrápily značnou část naší republiky a do budoucna se pravděpodobně budou objevovat častěji. S nadcházejícím podzimem přichází topná sezóna, do níž se promítne energetická krize a zdražování. Existují ale místa, kde jsou na budoucnost připraveni. Najdeme je mezi 18 finálovými projekty celostátní...

ŠKODA AUTO představuje plán udržitelné mobility

Pomocí komplexního plánu opatření v rámci strategie NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 urychluje ŠKODA AUTO dekarbonizaci podniku. Kromě urychleného rozšiřování elektromobility se zaměřuje na udržitelnou výrobu a používání bateriových vozů, včetně dodavatelských řetězců. Za tímto účelem sází ŠKODA AUTO ve svých vozech například na znovu použitelné...

Ostrava zahájila v ulici Horní inovativní ozelenění tramvajové trati

Další tramvajový úsek v Ostravě dostane slušivý zelený kabát, tentokrát v unikátním, inovativním balení. V ulici Horní, v úseku mezi zastávkou ÚMOb Jih až po křížení s ulicí Provaznickou, bude tramvajovou trať pokrývat nový vegetační kryt z rozchodníků vsazených do speciálního systému rozebíratelných sadebních buněk. Tento nový systém výsadby je... ...

Scores are in: threadbare CAP plan fails to deliver

The EU's farm policy - the Common Agricultural Policy - turned 60 this year, but remains more important than ever. Just as food demand and production methods have evolved since then, so too has the CAP, but can it live up to its potential to drive the agricultural transformation we so desperately need to protect our resources and improve our resilience, asks Ruby Silk. Sixty years ago, the... ...

What the droughts expose

As the meteorological summer draws to an end, we reflect on the droughts in Europe and China. Nick Meynen describes how the droughts aggravate the already bad energy poverty. Diego Marin argues how reducing our material and consumption footprint could be the solution. Lastly, Sergiy Moroz discusses how the measures EU governments have taken to deal with droughts up to date are not enough. ... ...

21. září - Den nulových emisí

Účelem Dne nulových emisí je dát naší planetě každý rok alespoň na jeden den pauzu od fosilních paliv a toho, co se vypouští do ovzduší. To zahrnuje skleníkové plyny, znečišťující látky, mikročástice a další věci, které poškozují naši planetu.Začalo to v roce 2008, kdy zakladatel Ken Wallace spustil webovou stránku v Novém Skotsku v Kanadě, která vyzývá k......


Úterý 20. září 2022


Čelní náraz s krizí? Cestu, jak ho odvrátit díky udržitelnosti představí experti na ESG, energetiku a development

Trend udržitelnosti v podnikání i ve správě měst neustále sílí a začal se výrazněji prosazovat i v České republice. Může být řešením pro hlavní problémy dneška, ať už jde o klimatickou změnu nebo stále se prohlubující energetickou krizi. Jak přistoupit k budoucnosti byznysu představí přední čeští experti na energetiku, finance, ESG reporting a development v......

Dva roky od otravy Bečvy

V úterý 20. září uplynou dva roky od dosud nevyšetřené obrovské otravy řeky Bečvy. Chemikálie z dosud neznámého zdroje otrávily 40 km řeky a usmrtily nejméně 40 tun ryb, což představuje zhruba 100 tisíc kusů ryb. Neuvěřitelně zpackané vyšetřování, kdy nebyly včas odebrány vzorky z kanálů ústících do řeky, má za následek, že viník dosud nebyl odhalen. A......

Vědci vyvinuli nanomateriál, který dokáže odhalit těžké kovy ve vodě

Olomoučtí vědci společně s dalšími odborníky vyvinuli levný, účinný a recyklovatelný nanomateriál, který dokáže ve vodě odhalit a zlikvidovat těžké kovy, zejména kadmium a olovo. Takzvané grafenové tečky výzkumníci už využili pro přípravu papírového detektoru. Jednoduchý test prokáže přítomnost nebezpečných těžkých kovů bez nákladných přístrojů......

Začíná Evropský týden udržitelného rozvoje

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival akcí, které propagují myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelně žijí. Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě. V Česku jej zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které v rámci ETURu nabídne i vlastní zajímavé...

Místo jízdenky řidičský nebo technický průkaz. Do projektu Evropský týden mobility jsou zapojené i letos dopravní podniky

I letos se zájemci v několika českých městech mohou seznámit s výhodami městské hromadné dopravy, prohlédnout si nejmodernější autobusy s ekologickým pohonem nebo třeba vyzkoušet trenažér tramvaje. Čtyři dopravní podniky svezou cestující v rámci Dne bez aut v MHD zadarmo. ,,Tématem letošního ročníku je ,,Lepší dostupnost", což odkazuje k tomu, že se lidé... ...

První loď s LNG pro Česko dorazila do nizozemského Eemshavenu

První LNG terminál zprovozněný v Evropě po začátku války na Ukrajině postupně přechází do plného provozu. Po slavnostním otevření terminálu 8. září a příjezdu tankeru Murex s takzvaným zahajovacím cargem dorazila do Eemshavenu také první loď s nákladem zkapalněného plynu pro ČEZ. Jde o tanker Gaslog Georgetown, který připlul ze Spojených států. ,,Zemní...