feed info

11,652 článků z EnviWeb - GMO

Peníze z emisních povolenek půjdou výhradně do modernizace ekonomiky, adaptačních opatření i na pomoc domácnostem

Výnosy z aukcí emisních povolenek budou nově využívány ze 100 % na vybraná klimatická opatření, která pomohou průmyslu nebo teplárnám modernizovat, snížit emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech. Prostředky bude možné použít na podporu nových obnovitelných zdrojů energie, adaptační opatření, podporu a kompenzace pro energeticky náročný... ...

25. dubna - Světový den tučňáků

Světový den tučňáků je oslavná a vzdělávací iniciativa, která povzbuzuje lidi, aby se dozvěděli více o tučňácích, jejich životním prostředí, o tom, jak důležití jsou pro naše ekosystémy a jaké hrozby jim čelí.Tučňáci jsou jedni z nejrozkošnějších, nejmilejších a nejpůsobivějších tvorů v říši zvířat, tak proč nevěnovat den těmto nelétavým... ...

Realizace strategických projektů v uhelných regionech se rozjíždí

Ze staré konírny nové komunitní centrum v Karviné, moderní řemeslné dílny pro středoškoláky na Ústecku nebo zelená učebna na Karlovarsku. Celkem 31 žádostí se sešlo na konci roku 2023 ve výzvě pro strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), která podporuje tzv. uhelné regiony. Již sedm těchto projektů získalo rozhodnutí o poskytnutí......

Pozvánka: Konference Odpady v podnikové ekologii - 23. května 2024

Letos končí přechodné období podle nového odpadového zákona. Co nás čeká příští rok? Nová katalogová čísla, nový ISOH2, evidence podle vyhlášky č. 273/2021 sb., nebo stihne MŽP připravit nové vyhlášky? Revoluce se blíží také v obalové legislativě. Hlasitě se mluví o povinném zálohování PET, ale chystaná obalová legislativa přinese mnohem víc. A... ...

Zaměstnanci CSG se zapojili do akce Ukliďme si

Desítky zaměstnanců průmyslově-technologické skupiny CSG se zapojily do CSR aktivity Ukliďme si - společně pro čistší okolí. K akci se připojila řada firem ze skupiny, které ve spolupráci s radnicemi i místními spolky vyrazily uklízet ve svém okolí. Celoskupinová akce Ukliďme si byla termínově navázaná na Den země, den, kdy si lidé celosvětově připomínají... ...


Středa 24. dubna 2024


Poslední středa v dubnu - Mezinárodní den vodicích psů

Vodící psi poskytují neustálou pomoc, ochranu a společnost lidem s různým postižením a speciálními potřebami, takže jim poděkujme - třeba pamlskem.Vodící psi dělají pro své majitele hodně. Nejen, že pomáhají vést své majitele po celý den, ale také je chrání před úrazy, pomáhají jim s úkoly a poskytují emocionální podporu jako nikdo jiný. Trenéři...

Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA

Obnovitelná energie se mění, protože společnosti, které kdysi zapustily kořeny v Evropě, "balí kufry" a míří do Spojených států. Důvodem je souběh několika faktorů, konkrétně silná konkurence ze strany Číny, vlažná podpora ze strany EU a lákadlo USA v podobě zákona o snižování inflace (IRA), který nabízí příznivější podmínky pro zelené společnosti.... ...

Město Hustopeče v Jihomoravském kraji letos opět zaostřilo na elektro

Elektrowin, kolektivní systém pro sběr a recyklaci odpadních spotřebičů, společně s Jihomoravským krajem pro vás připravily na pondělí 29. 4. 2024 ekologický program opět v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro (www.zaostrenonaelektro.cz). Dozvíte se zde vše o tom, jak správně recyklovat, jaké suroviny lze recyklací získat a kde všude lze spotřebiče předat...

Naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je úkol pro budoucí lídry EU, apeluje Zpráva o udržitelném rozvoji

Vyšla Zpráva o udržitelném rozvoji v Evropě 2023/2024, kterou zpracoval tým nezávislých vědců pod hlavičkou Sítě řešení udržitelného rozvoje OSN (SDSN). Zpráva hodnotí pokrok v plnění SDGs v 38 evropských zemích i to, jak jsou na tom evropské státy v oblasti dopadů na další země a nerovností. "Cíle udržitelného rozvoje, které přijaly všechny členské...

Největší závazek EU k udržování oceánů

Evropská unie na konferenci ,,Our Ocean" 16. dubna v Řecku oznámila závazky ve výši 3,5 miliardy eur, což představuje její dosud největší závazek na mezinárodní správu oceánů a úsilí o jejich ochranu. Tyto závazky se týkají kritických oblastí, jako je udržitelný rybolov, chráněné mořské oblasti, výzkum oceánů a změny klimatu, udržitelná modrá ekonomika,......

Uzavření smyčky s každým šálkem: Škoda Auto zavádí do českých provozů udržitelnou kávu Curiosity Fuel

Škoda Auto dodává do svých výrobních závodů a kanceláří v České republice vlastní kávu pojmenovanou Curiosity Fuel. Káva se pěstuje, praží a balí speciálně pro automobilku, chrání místní životní prostředí a podporuje spravedlivé ohodnocení místních pracovníků podle zásad Rainforest Alliance. Škoda Auto jako automobilový výrobce zaujímá celostní...

Společnost Würth se připojila k akci Ukliďme Česko. Dobrovolníkům věnovala 3 000 párů pracovních rukavic s úpravou proti pořezání

Společnost Würth, přední světový dodavatel montážních materiálů a výrobce potřeb pro řemeslníky, i v letošním roce podpořila dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Kromě aktivního zapojení zaměstnanců do samotného úklidu, darovala dobrovolníkům této největší dobrovolnické iniciativy v České republice 3 000 párů speciálních protipriřezových ochranných...

Spotřeba polystyrenu loni zaznamenala pokles, Česko kopíruje celoevropský trend

Spotřeba pěnového polystyrenu (zkr. EPS) v ČR zaznamenala v roce 2023 pokles o 5 procent. Po více než deseti letech, kdy se spotřeba stabilně pohybovala kolem 60 000 tun ročně, v roce 2022 poprvé klesla pod tuto hranici. Loni došlo k dalšímu poklesu, kdy tuzemská spotřeba dosáhla 50 400 tun, jedná se o nejnižší číslo od roku 2009. Co bylo příčinou tohoto poklesu a...


Úterý 23. dubna 2024


Město Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji letos opět zaostřilo na elektro

Elektrowin, kolektivní systém pro sběr a recyklaci odpadních spotřebičů, společně s Moravskoslezským krajem pro vás připravily na pátek 26. 4. 2024 ekologický program opět v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro (www.zaostrenonaelektro.cz). Dozvíte se zde vše o tom, jak správně recyklovat, jaké suroviny lze recyklací získat a kde všude lze spotřebiče předat...

ČIŽP uložila první pokutu za nelegální přimíchávání látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití

Česká inspekce životního prostředí v roce 2023 prováděla kontroly společností, které obchodují se zkapalněným ropným plynem - propan-butanem nebo LPG. O těchto kontrolách inspekce informovala veřejnost v tiskové zprávě. Nyní za porušení spočívající mj. v přimíchávání butan-butenové směsi do propan-butanu určeného pro použití i běžnými spotřebiteli v......

E.ON v číslech - 5

5 výtvarných workshopů, na nichž vytvořily děti z SOS vesniček sérii obrazů, uspořádala v dubnu společnost E.ON ve spolupráci s ateliérem Malujeme jinak. Obrazy půjdou následně do benefiční dražby a její výtěžek podpoří fungování vesniček. První workshop proběhl začátkem dubna v SOS dětské vesničce v Prostějově. Další pak v SOS dětských vesničkách...

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 1. díl

Letošní ročník odborné konference Recycling 2024 se konal tradičně v hotelu Santon v těsné blízkosti brněnské přehrady. Úvodního slova se zhostil předseda ARSM, doc. Miroslav Škopán, CSs., který přivítal plný sál účastníků především z řad stavebních a demoličních společností. Pan docent ve svém příspěvku představil aktuální situaci v agendě...

Obce se zlepšují v třídění komunálního odpadu, ukazují data MŽP

Třídění komunálního odpadu v obcích se podle posledních dostupných dat zlepšuje. Tři nejlepší kraje třídí přibližně polovinu veškerého papíru, skla, kovů, plastů, biologického odpadu, dřeva, textilu, který vyprodukují domácnosti a malé firmy. Ukazují to data za rok 2022, které Ministerstva životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s plněním... ...

Evropský občanský panel předkládá doporučení EU ohledně energetické účinnosti

Komise vítá doporučení Evropského občanského panelu o energetické účinnosti, který se konal od 12. do 14. dubna v Bruselu. 150 evropských občanů přijalo 13 doporučení pro Evropskou komisi ohledně energetické účinnosti. Energetická účinnost je klíčová pro čistou, bezpečnou a dostupnou energii a je důležitou součástí Evropského zeleného dohody a plánu... ...

Praha rozdělí téměř 24 milionů na projekty městských částí, 23 projektů bude směřovat na boj se změnou klimatu

,,Městské části jsou důležitým partnerem pro naplňování cílů Klimatického plánu, a proto mohou s podporou hlavního města počítat. Dnes uvolněné finance pomohou projektům, kterým k dotažení chybí už jen málo. Hodně z nich se zaměřuje na revitalizaci veřejných ploch a výsadbu nových stromů a zeleně, což si občané přejí a věřím, že i ocení," říká......

Využívání akumulace a flexibility spotřeby pomůže i přechodu od uhlí k OZE. Lex OZE 3 prošel prvním čtením ve Sněmovně

Včera prošla prvním čtením v Poslaneckém sněmovně novela energetického zákona nazvaná lex OZE 3, jejímž hlavním obsahem je ukotvení akumulace energie a agregace flexibility spotřeby elektřiny. Obě inovace jsou důležité pro chytré fungování energetiky a zvýší možnosti nahrazování uhelných elektráren obnovitelnými zdroji. Akumulace energie - ať už bateriová či......


Pondělí 22. dubna 2024


Přečtěte si ke Dni Země novinky o krkonošské přírodě a vyrazte za ní

Na rozdíl od nich se věnuje neživé přírodě Krkonoš a čtenáři přehledně představuje na 400 objektů od hornin, přes skalní, lavinové, glaciální, krasové, až po antropogenní tvary. Autorem knihy je emeritní pracovník Správy KRNAP, geomorfolog Vlastimil Pilous. Druhou novinkou je autorů Radovana Vlčka a Michala Skalky, která čtenáře seznámí nejen se všemi... ...

Nová služba Ekolamp: vykazujte baterky u nás

Od 1. dubna poskytujeme našim členům zajímavou novinku, která jim opět usnadní podnikání. Výrobci mohou přes náš informační systém vykazovat baterie a akumulátory, které uvádějí na český trh. Stačí se na nás obrátit a vše rádi zařídíme. Tato služba má přínos zejména pro výrobce a dovozce, jejichž produkty obsahují baterie. Službu využijí s...

Sdílená auta pomáhají firmám být ekologičtější. A to kvůli zaměstnancům i splňování ekologických norem

V době, kdy se firmy snaží získat si nové kvalitní zaměstnance nebo si udržet ty stávající a zároveň se chtějí splňovat stále přísnější ekologické normy, hledají nové způsoby, jak toho dosáhnout a sdílená auta stávají důležitým řešením. ,,Společnosti jsou postupně nuceny identifikovat a případně řešit negativní dopady v celém svém...

Den Země: VUT vnímá environmentální odpovědnost jako technologickou příležitost

VUT chápe environmentální odpovědnost jako technologickou příležitost a snaží se maximálně přispívat k řešení společenských výzev týkajících se ochrany životního prostředí, klimatu, udržitelnosti a dalších témat, které spadají pod Green Deal. Odborníci z brněnské techniky se zabývají například snižováním emisí CO2, obnovitelnými zdroji energie,... ...