feed info

11,253 článků z EnviWeb - GMO

Nová pravidla EU na podporu oběhového hospodářství: Snížení plýtvání textilem a potravinami

Evropská unie se chystá na další krok ve snaze o snížení plýtvání potravinami a textilním odpadem. Nová pravidla, která přijal Výbor pro životní prostředí dne 14. února, stanovují ambicióznější cíle pro rok 2030 týkající se snížení potravinového odpadu a zavádějí systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro textilní výrobky. Výbor prosazuje zvýšení......

Rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou - Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má přes 1 184 000 obyvatel. Je zde 673 obcí a z toho, je 50 obcí se statutem města. Krajské město Brno má přes 379 tisíc obyvatel. Data za poslední desetiletí ukazují, že celková produkce komunálních odpadů v tomto kraji narostla o 13,5 %. Ani zde se tedy zatím nedaří plnit hlavní prioritu moderního oběhového hospodářství, tedy snižování...

Soutěž ke Světovému dni vody VYUŽITÍ VODY PRO MÍR

Ministerstvo zemědělství vyhlásí dne 21. 2. 2024 u příležitosti Světového dne vody 2024 soutěž s názvem ,,VYUŽITÍ VODY PRO MÍR" určenou pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami. Stejně jako v minulém ročníku by měla soutěž žáky orientovat na zájem o vodu jako o......

Európsky priemyselný samit: Biznis plán pre Európu

Pod záštitou belgického predsedníctva v Rade EÚ podpísali v utorok 20. februára 2024 v Antverpách signatári deklaráciu o konkurencieschopnosti. Deklarácia je výzvou pre vlády členských štátov a budúcu Európsku komisiu. Obsahuje 10 jasných bodov, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, a sú prípravou pre Európsku priemyselnú... ...


Úterý 20. února 2024


ČR se musí důkladněji chystat na nástup vodíkové ekonomiky

Česká republika se musí důsledněji a systematičtěji zaměřit na využití vodíku v průmyslu či dopravě. Jinak hrozí, že zejména firmy budou po roce 2030 platit vysoké pokuty za nedodržování evropských směrnic a budou mít také dražší emisní povolenky. Pokud navíc Česko podcení nástup vodíkové ekonomiky, může to mít v příštích letech dopad na růst HDP,... ...

EU: Dopravní výbor navrhuje opatření pro zelenější kamiony a autobusy

Poslanci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch schválili 15. února návrhy, které by mohly podpořit vozidla s nulovými emisemi a zlepšit bezpečnost na silnicích. Evropský parlament zaměřuje svou pozornost na ekologické inovace v oblasti silniční dopravy, zejména v oblasti nákladních vozidel a autobusů. Jedním z klíčových bodů návrhu je nabídka dodatečné nosnosti...

Praha 1: Dotace v oblasti životního prostředí

Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů. Dotační program je vyhlášen pro tato konkrétní 4 témata: Objem finančních... ...

Kunst Haus Wien se brzy otevře v novém a sníží svoji spotřebu o tři čtvrtiny

Modernizace známého vídeňského muzea Kunst Haus Wien finišuje. Pro návštěvníky se v udržitelnější podobě otevře už na konci února. Proměnou prošla nejen budova, ale i stálá expozice Hundertwasserových děl. Novou etapu muzeum zahájí čtyřdenním programem se vstupem zdarma. Fanoušci Hundertwassera se konečně dočkají. Ve čtvrtek 29. února po několika...


Pondělí 19. února 2024


Umělá inteligence a elektromobilita: Budoucnost na výjimečné liberecké fakultě

Chce jej změnit. Stejně tak stojí o víc dívek zapsaných ke studiu. ,,Nejsme strašákem s likvidační výukou matematiky. Naopak, uchazečům nabízíme obrovské uplatnění. IT technologie, umělá inteligence nebo elektromobilita mají velkou budoucnost," říká děkan Josef Černohorský. Loni do našich životů jako uragán vtrhla umělá inteligence a vy jste byl zvolen děkanem......

E.ON v číslech - 37

37 % - o tolik meziročně narostl počet obnovitelných zdrojů, ze kterých společnost E.ON vykupuje elektrickou energii. E.ON nyní vykupuje elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů od více než 19 400 výrobců, na začátku loňského roku jich bylo přitom zhruba 12 400. Za nárůstem stojí hlavně velký rozvoj fotovoltaik, které byly během loňska připojeny do sítě.... ...

Jak na energetické komunity

Příručka ,,Jak na energetické komunity", obsahuje praktické a konkrétní kroky, jak založit společenství, ve kterém si jeho členové vyrábějí, sdílejí a spotřebovávají energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Výhodou těchto společenství je především snížená závislost na běžných dodávkách energie a nižší náklady na energii. Součástí příručky je......

Kraj Vysočina usiluje o 23 miliónů korun na fotovoltaické elektrány. Instalovat je bude na svých objektech

Výběru ideálních lokací v majetku kraje pro instalaci fotovoltaiky předcházelo pečlivé posouzení zhruba padesátky krajských objektů. Finální výběr vychází i ze zadání dotační výzvy, která slibuje podpořit projekty zahrnující více dílčích akcí na území maximálně tří sousedících obcí. "Logicky jsme vytipovali bývalá okresní města, kde máme nejvíc......

Ministerstvo zemědělství zmírní požadavky na vyčleňování neprodukčních ploch. Letos zemědělci nemusí nechat pole ležet ladem

Zemědělci nebudou muset nechat ležet svá pole ladem. Zatímco dříve museli na základě nařízení Evropské unie vyčlenit do tzv. neprodukčních ploch 7 % svých pozemků (standard DZES 8) či 8 % (ekoplatba), letos se povinné úhory sníží na 4 % a 5 %. Zároveň se zjednoduší struktura neprodukčních ploch, zemědělci na nich mohou vysít dusík vázající plodiny,... ...

Multikomoditní sběry a jejich správná evidence

Multikomoditní sběry nejsou v ČR žádnou novinkou a mají zde dlouholetou tradici. V různých podobách je v současné době využívají asi dvě třetiny obcí. V převážné většině se tzv. multikomodita sbírá do žlutých kontejnerů jako směs převládajícího plastového odpadu s nápojovým kartonem, případně kovy. Obrázek 1: Přehled obcí, které ve 3....

Evropská unie versus greenwashing

Greenwashing je klamání veřejnosti o ekologické prospěšnosti výrobku, služby či celé firmy. Obvykle bývá součástí marketingových kampaní, ale nemusí jít vždy o záměr, často může souviset s nedostatkem informací. V reakci na hrozby, které greenwashing může představovat, začala Evropská unie připravovat novou směrnici o zelených tvrzeních (Directive on...

Kralupy ruší třídění skla na barevné a bílé

Do konce února budou z kralupských ulic odstraněny ,,zvony" na bílé sklo. Naopak využíváno bude pouze zelených, neboť současné moderní technologie si již dokáží s barevnými střepy poradit. Oddělování bílého a barevného skla tedy není třeba. I nadále však zůstává zachován termín svozů (2x za měsíc), přičemž stále platí stejná pravidla spojená s... ...

Nová pracovní pozice Specialistka/ta provozu a rozvoje informačních systémů v oblasti ŽP

Česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici Specialistka/ta provozu a rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí. Česká informační agentura životního prostředí zajišťuje pro Ministerstvo životního prostředí provoz informačních systémů veřejné správy, konkrétně CRŽP, ISPOP, SEPNO, HNVO a další.......


Neděle 18. února 2024


Čerstvá data: Turistický ruch v Českém Švýcarsku se v roce 2023 zotavoval

Počet přenocování v hotelech a penzionech byl vyšší než před covidem.Návštěvnický ruch v turistické destinaci České Švýcarsko nabírá po koronavirové pandemii v letech 2020-2021 a rozsáhlém požáru v roce 2022 opět na síle. Vývoj potvrzují data ze sčítacích zařízení provozovaných správou národního parku a statistiky poskytované Českým statistickým... ...

Poznáte, jestli je vaše domácnost zdravá? Arnika vyškolila první ambasadory

Nebezpečné chemické látky si obvykle spojujeme s těžkým průmyslem a znečištěnými místy v okolí chemických závodů. S mnoha nebezpečnými chemickými látkami se přitom setkáváme tam, kde se cítíme nejbezpečněji - v našich domácnostech. Je to proto, že čisticí prostředky, kosmetika a spotřební zboží obsahují mnoho škodlivých látek, které se uvolňují do......

Při kontrolách dodržování zákazu používání olověných broků v mokřadech neshledala ČIŽP žádná pochybení

ČIŽP provedla na celém území ČR několik kontrol z vlastní iniciativy nebo na základě podnětů ze strany veřejnosti. Šetření proběhla zejména u organizátorů lovů ptactva a dále na pozemcích střelnic, které se nacházejí v blízkosti mokřadů. Organizátoři lovů, stejně jako vlastníci střelnic, museli při kontrolách prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k......

V Česku je v provozu deset tisíc elektrických motocyklů, loni jich přibylo přes sedmnáct set

V České republice je registrováno více než 1,3 milionu motocyklů, z toho téměř 10 tisíc elektrických, jejich podíl tak tvoří 0,75 %. Nejčastěji se lze s elektrickými motocykly setkat v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, téměř tři z deseti provozovaných elektrických motocyklů je značky HECHT, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava,...

Rada Národního parku Šumava schválila novou podobu klidových území na Šumavě

Členové Rady Národního parku Šumava dnes odsouhlasili novou podobu klidových území na Šumavě. Nová pravidla pohybu návštěvníků Šumavy už čeká poslední krok - jejich vyhlášení opatřením obecné povahy. Na čtvrtečním zasedání Rady se sešlo 42 členů z celkových 46. Pro schválení klidových území bylo 32 členů, 9 bylo proti a jeden člen se zdržel. ,,V......

Vyhodnocení povodňové situace z přelomu roku 2023/24

Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Kromě toho zpracovává významné povodňové události. Tato povodňová zpráva je shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu za období od 20. prosince 2023 do 7. ledna 2024. Zpráva... ...

Škoda Muzeum zahájilo výstavu zaměřenou na udržitelný rozvoj

Ochrana životního prostředí a snižování ekologických dopadů činnosti společnosti je dlouhodobě nedílnou součástí firemní strategie společnosti Škoda Auto. V období od 17. ledna do 16. června probíhá ve Škoda Muzeu rozsáhlá výstava, která návštěvníkům představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Výstava je také příležitostí k veřejné... ...


Sobota 17. února 2024


Louže a stromy odolné suchu mění tvář etiopské krajiny

Etiopie se potýká s velkými environmentálními problémy, které jsou přímými důsledky klimatické změny, jako je zvýšení průměrné teploty nebo změna v pravidelnosti srážek. Tyto problémy negativně ovlivňují jak zemědělskou produkci, tak několikaleté snahy o zmírnění hladu a podvýživy místních obyvatel. Společně s rozsáhlým odlesňováním a erozí půdy...

Nové knihy - Co si brouká louka

Co si brouká louka Krolupperová, Daniela Portál, 2024 Prudká bouře, kterou na Lesní království seslal zlý černokněžník, připravila Lesní paní o vzácný perlový náhrdelník. Skoro všechny perly se podařilo sesbírat, zbývá posledních sedm. Ty se však zakutálely až na louku, kam už moc Lesní paní nesahá. Naštěstí je tu Matyáš, malý chlapec,... ...

Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

Celkem 20 milionů korun je určeno subjektům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda. Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace......

Leden 2024 na území ČR

Leden 2024 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Na začátku ledna pokračovala povodňová situace z konce roku 2023. Na konci první lednové dekády byly v Moravskoslezském kraji vyhlášeny tři souběžné smogové situace z důvodu vysokých koncentrací PM10. Z odtokového hlediska byl leden výrazně nadprůměrným měsícem ve všech hlavních povodích.......

Plastové přenosné hrnky na kávu a sportovní lahve obsahují látky negativně ovlivňující hormonální systém

Nová studie Arniky odhaluje přítomnost škodlivých látek v plastových výrobcích, se kterými přicházejí lidé do každodenního kontaktu, jako jsou přenosné hrnky na kávu a sportovní lahve na kolo. Tyto látky, které se mohou z plastů uvolňovat, jsou známé svou schopností negativně ovlivňovat plodnost a prenatální vývoj dětí. Jedná se o látky, které nesou rizika...

Podíl nových elektrobusů se loni v EU zvýšil na 16 %, lídrem v Česku je Ostrava

Dobrou zprávou pro životní prostředí, a především pro obyvatele měst je, že elektrobusy v zemích Evropské unie získávají na popularitě - v Česku se situace však nezdá být tak pozitivní, naopak Rumunsko bylo v loňském roce v tržním podílu elektrobusů premiantem mezi všemi zeměmi. V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 5 166 nových elektrobusů, meziročně o 39...