feed info

5 článků z EnviWeb - GMO

Máte další informace k použití 7 látek navržených pro autorizaci?

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 10. doporučení na zařazení dalších 7 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 5. června 2020 (zveřejněno ECHA 5. 3. 2020). ECHA pravidelně doporučuje látky z Kandidátského seznamu pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Další doporučené látky s......

Odborná způsobilost v lesním hospodářství - nakládání s chemickými přípravky v nouzovém stavu

S ohledem na nouzový stav a současně kalamitní výskyt kůrovce v ČR bude ústav dočasně tolerovat praxi, při které fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, nemusí být držitelem osvědčení prvního stupně. Tato osvědčení nyní není možné získat,......

Před 65 lety se rozběhl český jaderný průmysl

Český jaderný průmysl má velmi dlouhou tradici. Během ní realizoval řadu zdařilých projektů, včetně mezinárodních. Mezník, který odstartoval výzkum, vzdělávání i průmyslové činnosti v oblasti mírového využívání jaderné energie, přišel 23. dubna 1955. I před tím českoslovenští vědci bádali v jaderné fyzice, ale aktivity se mohly naplno rozjet až po... ...

V lesích mizí vzácné druhy rostlin. Může za to nárůst dusíku

V opadavých lesích Evropy jsou vzácnější druhy rostlin vytlačovány těmi hojnějšími. Tento vývoj může souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým vědců sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které působí i vědci Botanického ústavu AV ČR. Jejich výsledky byly publikovány v časopise Nature Ecology & Evolution. Vědci analyzovali... ...

Digital Cleanup Day - interim results

Let's Do It World Network's initiative - Digital Cleanup Day - attracted participants from 85 countries, and prolonges result submissions on digital.worldcleanupday.org until 26th April 2020.Digital Cleanup Day, on 22nd of April, created and called into life by Let's Do It World Network was prepared and executed in only 7 days, and attracted participants from 85 countries. Participants were... ...