feed info

3 článků z EnviWeb - GMO

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

312 VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 10 písm. e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a... ...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. září 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu......

Moravské Toskánsko soutěží v Adapterra Awards 2021

Pojem Moravské Toskánsko se dostal do povědomí díky fotografiím zvlněných kopečků a pruhů políček. Intenzivně obhospodařovanou krajinu v okolí Šardic začal v roce 2007 postupně proměňovat soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog Petr Marada. Krajině se tehdy rozhodl vrátit strukturu, diverzitu a schopnost hospodařit s vodou. Vodítkem mu byly i staré mapy a...