feed info

6 článků z EnviWeb - GMO

Priorita v listopadu: Představujeme nový OPŽP a povedené projekty

Už nějakou dobu se pohybujeme na zlo­mu dvou programových období Operač­ního programu Životní prostředí, význam­ného zdroje peněz pro ekologické projekty. Končící období tohoto dotačního titulu, neboli ,,staré OPŽP", však stále ještě nabízí významné zdroje peněz. Přečíst si tak můžete o výzvě na protipovodňová opatření, ve které je půl miliardy... ...

Recyklace očima mladých vědců v Praze a Středočeském kraji

Žáci a studenti z devíti škol ve Středočeském kraji a v Hl. m. Praze se v průběhu letošního podzimu zúčastnili vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která z větší části probíhala venku, rozvíjeli své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a elektroodpadu. To vše v úzkém propojení na poznání vlivu......

Vědci a DPP otestují na tramvajové trati na Bělohorské ulici experimentální travní koberce

Tramvajová trať v Bělohorské ulici na pražském Břevnově se během následujících dvou let stane součástí vědeckého experimentu. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a vědci ze tří výzkumných organizací budou na ní testovat speciální nové nízkoúdržbové travní koberce, které dnes položí na dvou místech tratě v úseku mezi zastávkami Drinopol a U Kaštanu. ... ...

Česko-norský pilotní projekt ukládání CO2 pod zem pomůže s bojem proti klimatické změně

Jedním ze stěžejních nástrojů v boji proti klimatické změně by se mohlo stát ukládání oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaného lidskou činností pod zem. Chytré řešení zamezí úniku tohoto skleníkového plynu do atmosféry. V Česku by uložiště CO2 mělo vzniknout do roku 2024. Ambiciózní projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR (TA ČR) v rámci Programu... ...

Klíčový prvek energetiky budoucnosti? Inteligentní elektroměr

Jediným řešením energetických výzev budoucnosti jsou obnovitelné a jaderné zdroje elektřiny ve spojení s chytrými sítěmi. K efektivnímu fungování nové energetiky přispívají chytré elektroměry, které dovedou komunikovat obousměrně a umožňují tak v reálném čase sledovat spotřebu a zatížení sítí, a díky tomu rychle reagovat i na straně výroby. Jsou... ...

Konzultace ohledně nové průmyslové aliance pro čistá paliva

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci týkající se nové průmyslové aliance zeměřené na podporu dodávek a dostupnost obnovitelných plynných a tekutých paliv. Ta se zaměří na zajištění dostupnosti těchto paliv zejména pro leteckou a vodní dopravu, nicméně se bude zabývat i dalšími způsoby dopravy. Cílem je vytvořit nové kapacity pro výrobu, uskladnění a......