feed info

6 článků z EnviWeb - GMO

Kolébkou biologické rozmanitosti horských hmyzožravců v Africe je Etiopská vysočina, potvrdila studie

Průlomový výzkum vedený českými vědci odhalil, jakým způsobem vznikala biologická rozmanitost v Africe. Na příkladu drobných hmyzožravců bělozubek experti potvrdili, že centrem biodiverzity je Etiopská vysočina. Zároveň osvětlili, jak se horské bělozubky dostaly navzdory poušti do celé Afriky. Jak překonat poušť, když jste malinký a umíte žít jen v horách?......

Vědci navrhují postupy hospodaření v borových porostech zmírňující nepříznivé dopady globální klimatické změny

Výkyvy počasí v posledních letech, zahrnující nerovnoměrné rozložení srážek zvláště ve vegetační době ve spojení se zvyšujícími se teplotami, vedou k oslabení lesních porostů vůči působení stresových faktorů. Oslabené stromy tak mají sníženou schopnost obrany proti působení biotických škůdců. Situace je nejvážnější u smrku ztepilého. Chřadnutí se......

Liberecký kraj zpracoval plán adaptace na změnu klimatu již v roce 2021. Byl jedním z prvních v celé republice

,,Liberecký kraj chce být nadále místem pro plnohodnotný život obyvatel, pro něž nebude změna klimatu jen hrozbou, ale - díky zavádění adaptačních opatření - také příležitostí. Možností je totiž spoustu, například v oblasti rozvoje přírodě blízkých opatření ve městech i v krajině, nových technologií či nových postupů v zemědělství a lesnictví," uvedl......

Technologie pro lepší vlastnosti supravodičů

Co je hlavním cílem vašeho výzkumu financovaného GAČR? Cílem projektu je vývoj technologie pro růst jednodoménových bezdefektních krystalů supravodičů na bázi REBa2Cu3O7-x (zkráceně REBCO, kde RE je prvek vzácné zeminy) metodami TSMG (růst z taveniny s horním zárodkem), TSIG (infiltrační růst s horním zárodkem) a SDMG (jednorozměrný růst z taveniny ze spodního......

Česko-britské inspirační fórum: Obnovitelné zdroje energie v městském prostředí

Obnovitelné zdroje energie jsou budoucností evropské energetiky a v současnosti zaznamenávají prudký rozvoj. Většina velkokapacitních zdrojů se však nachází mimo nejhustěji zalidněné oblasti, zatímco největší poptávka po energiích zůstává ve městech. Jak se s touto situací vyrovnat? Je možné v městském prostředí efektivně pracovat s obnovitelnými zdroji... ...

Elektromobilita v Česku 2023: 22 500 elektromobilů a přes 4 600 dobíjecích bodů, většina z nich nabíjí zelenou elektřinou

V zemích Evropské unie je provozováno více než 630 tisíc veřejných dobíjecích bodů pro 4,5 mil. osobních bateriových elektrických vozidel, v Česku pak počet veřejných dobíjecích bodů překročil 4 600 na téměř 22 500 osobních bateriových elektromobilů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropské... ...