feed info

6,326 článků z EnviWeb - GMO

Jubilejní ročník veletrhu IFAT stanovuje nová kritéria

IFAT se opět zaměřuje na témata budoucnosti: s ročníkem 2018 se poprvé na světovém veletrhu pro vodní hospodářství, odpadní vody, odpad a suroviny objevuje téma např. "udržitelnost v silniční výstavbě"... 3.097 vystavovatelů z 59 zemí okolo 138.000 návštěvníků, více než 170 národností počet vystavovatelů ze zahraničí opět narůstá na......

Komise navrhla nová opatření v souvislosti s prováděním REACH

Evropská komise dnes navrhla řadu konkrétních opatření s cílem zlepšit provádění nařízení REACH. Zejména svá opatření cílí na zlepšení kvality registračních dokumentací, zjednodušení celkového povolovacího postupu a zajištění rovných podmínek pro podniky z EU i ze zemí mimo EU. Komise chce také podpořit MSP při dodržování REACH a zlepšit jeho... ...

Likvidace nelegálně uloženého odpadu v Žabovřeskách a Komíně

Brněnská radnice nadále pokračuje v řešení problému nelegálních skládek v lokalitě bývalých zemědělských družstev Žabovřeské louky a Komín - Palcary...V minulých letech zde bylo provedeno několik kontrol živnostenského úřadu, odboru VLHZ a odboru ŽP MMB a dalších orgánů zaměřených na zjištění kdo zde podniká a kdo zde případně užívá stavby či...

Město Brno chce podpořit rozvoj vnitrobloků

Rada města Brna dne 13.2.2018 schválila pravidla pro poskytování dotací z městského rozpočtu na program ,,Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně". Občané mohou jeho prostřednictvím získat finanční podporu města na úpravu veřejně přístupných vnitrobloků, například na výsadbu stromů a keřů, založení květinových záhonů nebo pořízení... ...

Metodický pokyn 5559/2018-MZE-15121

Metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení)... K dispozici ve formátu .pfd stáhnout soubor ...

Ministr průmyslu otevírá cestu k potřebnému zvýšení poplatků z lithia či hnědého uhlí

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace vítají návrh novely horního zákona, která mimo jiné navrhuje zrušit nesystémové a pro stát nevýhodné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěženého nerostného bohatství. Naopak nedostatkem novely je, že nezvyšuje maximální možnou úroveň poplatku, kterou může vláda svým nařízením stanovit (dnes je to 10......

Ministr zemědělství řešil na Zlínsku stavbu Vlachovické přehrady, kůrovce i africký mor prasat

Geologický průzkum lokality plánované přehradní nádrže Vlachovice by mohl začít už v polovině letošního roku. Uvedl to dnes ministr zemědělství Jiří Milek při výjezdním zasedání vlády na Zlínsku. Věnoval se také kůrovcové kalamitě na Vsetínsku a aktuální nákazové situaci afrického moru prasat. ,,Bez stavby vodního díla Vlachovice by mohli místní v......

Minuty z přírody prodlužujeme na hodiny zážitků!

Téměř stovka minutových spotů o nejpůsobivějších místech a unikátech české přírody, které připravilo Ministerstvo životního prostředí a vloni je odvysílala Česká televize, znovuožívá s novými internetovými stránkami www.minutyzprirody.cz. S prvním jarním dnem je pro rodiče, zájmové oddíly nebo školky a školy spouští MŽP. Oblíbené televizní spoty se......

MŽP chce celoroční sběr BRKO a místa pro sběr jedlých olejů

MŽP předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů..Hlavním záměrem předkládaného návrhu je zajistit, aby Česká republika splnila cíl daný směrnicí Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů. MŽP toho chce... ...

Na stránkách Priority se dočtete o slaměném domě a miliardě pro lepší ovzduší

Postavit dům není jen tak, stojí to peníze, nervy a čas. Jan Chvátal se rozhodl, že pro rodinu postaví dům ze slámy, který bude zatěžovat přírodu co nejméně. Přinášíme s ním rozhovor, doporučujeme pro devět z deseti budoucích stavebníků. Věnujeme se i dalším pasivním domům, které se účastnily soutěže Pasivní dům 2017. Jsou to zajímavé stavby, jak z......

Nadprůměrné Česko: 96 % českých pelet získalo mezinárodní certifikaci ENplus

Trh s peletami díky tomu narostl na 1,8 miliardy korun... Teprve před osmi lety získala první česká firma certifikaci ENplus. V roce 2017 už mělo kulaté razítko dosvědčující vysokou kvalitu 96 % českých dřevních pelet. Firmám certifikace otevírá zahraniční trhy, domácnostem zase zaručuje vysokou jakost pelet a dlouhou životnost automatických kotlů nebo kamen....

Nejlepší Evropský týden mobility v loňském roce? Uspět může i česká metropole

Praha, Vídeň a Granada. To jsou finalisté soutěže Evropského týdne mobility (ETM), které včera oznámila Evropská komise. Vítěze poznáme v březnu. Soutěž ETM představuje místní úřady, které výrazně podporují udržitelnou městskou mobilitu. Tzn. ekologicky šetrnou dopravu, která současně neklade zbytečné nároky na financování (hromadná, pěší nebo... ...

Nová norma ISO 45001 má lépe chránit zdraví zaměstnanců. Pacientů se smrtelnou nemocí z povolání jsou statisíce

Přes 2,34 miliony lidí zemřelo v důsledku pracovních činností, jak ukazují globální odhady Mezinárodní organizace práce za rok 2013...U drtivé většiny případů souvisela příčina úmrtí se zdravotními problémy, nikoli s úrazy. Ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odhaduje, že v důsledku rakoviny vznikající při pracovních činnostech je ročně 660......

Nově zateplené úřady, výstavba re-use center, či zkapacitnění potravinových bank

MŽP odstartovalo nové dotační výzvy za 5,4 miliardy korun Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení odpadů a protipovodňová opatření - to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Z Operačního programu Životní prostředí na ně... ...

Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí

Ministerstvo životního prostředí navrhuje spolu s poslankyní za ANO Evou Fialovou změnu frekvence tzv. revizí kotlů a zlevnění ceny za dopravu i samotnou kontrolu. Poslankyně pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší představila dnes na jednání sněmovního Výboru pro životní prostředí. Další návrhy, které MŽP mj. ve výboru podpořilo, se týkají... ...

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Desítky obcí kolem Znojma využily nabídky svozové společnosti FCC a poskytly svým občanům barevné sběrné nádoby na třídění odpadů až do jejich rodinných domů. Podobně jako v jiných obcích a městech, kde se touto cestou vydali, jsou výsledky v navýšeném třídění jasně patrné. Firma říká tomuto systému pracovně ,,malá separace". Sběrné nádoby přímo do......

Odpovědi na dotazy deníku Právo - odpady, Čína, třídění, recyklace

Deník Právo oslovil Českou asociaci odpadového hospodářství s dotazy k aktuálním tématům odpadového hospodářství v České republice...Plné znění dotazů a odpovědí Petra Havelky z ČAOH přinášíme v tomto článku. Váš komentář k omezení importu odpadů do Číny - co Čína vlastně omezuje a proč? Jedná se o řadu odpadů, ale nejvýznamnější podíl mají......

Odstartoval projekt Young Energy Europe, šetří životní prostředí i peníze

Snížit energetické náklady podniků a omezit emise CO2, to je cílem nového vzdělávacího projektu Young Energy Europe. Ten odstartovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) v úterý 27. února workshopem se zástupci firem, oborových ministerstev a koordinátory projektu. ,,Průmyslově orientované Česko má v oblasti ochrany klimatu a životního... ...

Ovzduší v Karlovarském kraji nejvíc znečišťují domácí kotle, ty nejstarší stát zakáže

Karlovarský kraj se může ve srovnání s ostatními regiony České republiky pochlubit čistým ovzduším, tomu však škodí neekologické vytápění některých domácností. Hlavním zdrojem znečištění jsou staré typy domácích kotlů, stát se proto v posledních letech snaží podpořit výměnu jejich výměnu za novější pomocí takzvaných kotlíkových dotací. Zakázal......

Parlamentní výbor ENVI chce, aby bylo do roku 2025 recyklováno alespoň 55 % komunálního odpadu

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu na svém včerejším zasedání schválil návrh pozice týkající se cílů v oblasti skládkování a recyklování v rámci balíčku pro oběhové hospodářství. Poslanci žádají, aby bylo do roku 2025 recyklováno alespoň 55 % komunálního odpadu. Do roku 2030 by to mělo být...

Pilotní projekt z pera českého europoslance podpoří monitoring a péči o zdraví včel

V položkách unijního rozpočtu na rok 2018 ve výši 160,1 miliard euro najdeme i dvě významné iniciativy na ochranu životního prostředí a zdraví. Navrhl je europoslanec a biolog Pavel Poc. Ze strany Komise je již připravená dokumentace k prvnímu z nich "Kontaminantny v životním prostředí a zdraví včel" a do poloviny května je tak možné podávat přihlášky. Včely......

Pokutu 300 tisíc korun uložili inspektoři za neodstraněný nelegálně skladovaný plastový odpad

Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě uložili pokutu 300 tisíc korun společnosti R a V Kov s.r.o. Ta nesplnila nápravné opatření uložené v roce 2016. V roce 2015 uložili ostravští inspektoři společnosti sankci 20 tisíc korun za nepovolené nakládání formou skladování s 2500 tunami plastového odpadu na pozemcích v k....

Pozvánka na kurz - CHELEPO CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Kurz je zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků...Dovolte, abychom Vás pozvali na, v pořadí již druhý, odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod ,,CHELEPO", který je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu,......

Pozvánka na Semináře Eurocenter k dotacím na ENERGETICKÉ ÚSPORY

Odstartovala již třetí vlna úspěšných seminářů o dotačních příležitostech z evropských i národních programů napříč několika rezorty...Všechny mají jednoho společného jmenovatele - úsporu energií a ochranu životního prostředí. Síť Eurocenter ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Státním fondem Životního prostředí ČR, Státním fondem......