feed info

11,550 článků z EnviWeb - GMO

Město Týnec nad Sázavou ve Středočeském kraji letos opět zaostřilo na elektro

Elektrowin, kolektivní systém pro sběr a recyklaci odpadních spotřebičů, společně se Středočeským krajem pro vás připravily na středu 17. 4. 2024 ekologický program opět v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro (www.zaostrenonaelektro.cz). Dozvíte se zde vše o tom, jak správně recyklovat, jaké suroviny lze recyklací získat a kde všude lze spotřebiče předat...

Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se vybralo ve 2112 prodejnách 417 tun potravin, z nichž lze připravit až 834 tisíc porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 50 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 23. dubna mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line... ...

E.ON v číslech - 1/2

1/2 z celkového objemu elektřiny, který vyprodukovaly vodní elektrárny společnosti E.ON vloni, stihly letos vyrobit už za první čtvrtletí. Zatímco za celý rok 2023 vyprodukovaly vodní elektrárny E.ONu dohromady 50 300 MWh elektrické energie, tak od ledna do začátku dubna letošního roku to bylo přes 23 000 MWh, což je o 39 % více oproti stejnému období loni. Pro... ...

V příští dekádě se v ČR znásobí počet fotovoltaik a větrných elektráren

V České republice se bude v roce 2035 podle poradenské společnosti EGÚ Brno ve srovnání s rokem 2023 vyrábět 3× více elektřiny v solárních elektrárnách (FVE) a 7,5× více elektřiny z větru (VTE). Do roku 2035 fotovoltaik podle středního odhadu EGÚ naroste na 8 GW a na přibližně 2,5 GW u větrných elektráren. ,,Přes dosud investované miliardy korun se nová...

15. dubna - Mezinárodní den mikrodobrovolnictví

Ne každý má čas nebo schopnost pravidelně dobrovolničit. Pro každého, kdo možná pociťuje touhu udělat něco, co stojí za to (třeba pro ochranu přírody), nebo touží něco vrátit komunitě, ale neví jak, může být odpovědí Mezinárodní den mikrodobrovolnictví. Mikrodobrovolnictví je koncept, který se za posledních 15 a více let stal populárnějším. Zdá se, že...

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

80 ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V § 9 odst. 1 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona......

Význam třídění kuchyňského odpadu

Každodenní příprava jídel v našich domácnostech vede k vytvoření různých druhů organického odpadu, jako jsou zbytky jídel, odřezky z ovoce a zeleniny, tuky a další biologicky rozložitelné materiály. Zatímco například tuky jsme se již naučili třídit do speciálních nádob a odevzdávat na sběrných místech, ve tříděný zbývajícího kuchyňského odpadu stále......


Neděle 14. dubna 2024


ČR má nově příznivý nákazový status významný pro chovatele ovcí a koz

Česká republika získává od dnešního dne oficiálně mezinárodní status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce (TSE). Stane se tak čtvrtým členským státem EU, jemuž byl tento status přiznán. Tuzemským chovatelům ovcí a koz příznivý nákazový status usnadní obchodování s plemennými zvířaty. Státní veterinární správa (SVS) spolu s chovateli usilovala o... ...

Dvě historické nádrže a tůň s vodou ze zámecké studánky obnovily na Plzeňsku Lesy České republiky

Kamýky a U Kostelíka, dvě zaniklé historické průtočné vodní nádrže i tůň zanesenou sedimentem obnovily Lesy České republiky za devět milionů korun nedaleko státního zámku Kozel na Plzeňsku. Nádrže byly dlouhodobě takřka bez vody a bezpečnostního přelivu. V zátopě horní nádrže U Kostelíka zůstalo jen torzo dřevěného požeráku a v dolní nádrži, v...

Soutok: Jedna příroda, jedna CHKO, dvě petice

V souvislosti s plánovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů na uchování přírody a krajiny v tomto území záleží. Petici usilující o zajištění ochrany Soutoku podepsalo přes 15 000 signatářů. Druhá petice, ke které připojilo podpis...

Bobři se vracejí i do českých Krkonoš

Bobr evropský byl na území Čech vyhuben na přelomu 18. a 19. století, od konce minulého století se ale migrací z Rakouska, Bavorska a také ze Saska proti proudu Labe vrací do Česka a znovu osídluje stará území. V podhůří Jizerských hor se již vyskytuje na Frýdlantsku (řeka Smědá, Dubový rybník) i v povodí Nisy. V krkonošské oblasti se zatím bobři vyskytovali... ...


Sobota 13. dubna 2024


Český výrobce EFKO představuje novou stavebnici ECO Roto - hračku, která myslí na budoucnost

Český výrobce her a hraček z Nového Veselí, společnost EFKO-karton, s. r. o., v těchto dnech uvádí na trh novou eco-friendly řadu stavebnic nesoucí název ECO Roto. Jde o inovativní hračky kladoucí důraz na udržitelnost a ekologii. Stavebnice ECO Roto jsou vyrobené z pečlivě vybraných materiálů, šetrných k přírodě. Za jejich originálním grafickým pojetím stojí......

Praha 1 pokračuje v instalaci mlžících zařízení pro ochranu před vysokými teplotami

Celkem bylo v uplynulých letech nainstalováno 9 mlžících zařízení, která jsou napojena na pozemní hydranty a nevyžadují žádné výkopové či stavební zásahy. Instalace zařízení tak byla rychlá a efektivní, což umožnilo rychlou reakci na vysoké letní teploty. Spolupráce s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK a.s.) byla během celého období instalace zařízení......

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy za období roku 2023

Pro účely vyhodnocení měření kvality ovzduší byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) v Jihlavě a v Košeticích. V případě stanice AIM Jihlava se jedná o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí města Jihlavy. Regionální pozaďová stanice v Košeticích měří pozadí Kraje Vysočina s minimálním ovlivněním... ...


Pátek 12. dubna 2024


12. dubna - Světový den křečků

Všichni známe křečky, kteří dokážou do svých nadýchaných tváří vměstnat tříchodové jídlo, ale věděli jste, že jim byl věnován celý den? No, teď už ano! Pokud hledáte způsob, jak potěšit svého malého chlupatého kamaráda, pak je tu Světový den křečků!I když můžete svého kamaráda oslavit kdykoli během roku, možná mu ke Světovému dni křečků...

Ukliďme Česko 2024

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která každoročně probíhá napříč celou Českou republikou. Hlavním úklidovým dnem letošního jedenáctého ročníku je sobota 6. dubna. Desítky tisíc dobrovolníků budou opět uklízet odpad v lesích, podél komunikací, v chráněných územích i v obcích a městech. I když je hlavní termín pro letošní jaro sobota......

PENNY ZAPOJÍ DO SBÍRKY POTRAVIN 134 PRODEJEN

Řetězec PENNY se zapojí do jarního kola solidární celorepublikové Sbírky potravin, která patří k největším charitativním akcím v Česku. Potraviny nebo drogistické zboží mohou zákazníci na pomoc potřebným věnovat ve 134 prodejnách PENNY. Sbírka poběží po celý den v sobotu 13. dubna. V podzimním kole Sbírky potravin se vybralo rekordních 718 tun zboží pro... ...

Rada EU dnes schválila směrnici o energetické náročnosti budov

Rada EU dnes schválila finální znění směrnice o energetické náročnosti budov, jejímž cílem je dosažení bezemisního fondu budov v roce 2050. Hlavní teze směrnice byly vyjednány za českého předsednictví, kdy členské státy získaly široké pole působnosti, jak požadavky směrnice naplnit. V následujících dvou letech, tedy v tzv. transpozičním období, bychom měli...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. dubnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 14. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní......

Každá pomoc se počítá: jarní Sbírka potravin se uskuteční 13. dubna

Dovolujeme si připomenout, že jarní kolo Sbírky potravin se koná v sobotu 13. dubna 2024. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve 2110 obchodech po celé České republice. Už od 9. dubna lze po dobu 14 dnů darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím on-line nákupů. Pomoc je určena zejména seniorům, rodičům......

Za nižší emise nižší úrok. ČEZ uzavřel již třetí úvěr vázaný na ekologické ESG parametry: může čerpat až 2,5 miliardy korun od CaixaBank

Společnost ČEZ uzavřela další, v pořadí již třetí, úvěr navázaný na rating ESG. Objem úvěrové linky poskytnuté pobočkou CaixaBank působící na polském trhu činí 2,5 miliardy korun. Stejně jako u předchozích dvou úvěrových smluv platí, že pokud ČEZ v příštích letech splní své dekarbonizační závazky, získá při čerpání výhodnější úrokovou sazbu,......

Velikonoční písečný prach ze Sahary pohledem dálkového průzkumu i pozemního měření

Letošní velikonoční svátky byly doprovázeny nejen nadprůměrně vysokými teplotami, ale i přechodem částic ze Sahary, které zasáhly většinu území pevninské Evropy včetně České republiky. Písečný prach ze Sahary bylo možné mapovat jak prostředky dálkového průzkumu atmosféry (ceilometry, družicové snímky), tak z dat pozemní sítě imisního monitoringu...

Praha hledá pachtýře pro svou zemědělskou půdu. Podmínkou je ekologické hospodaření

,,Celé Česko se potýká s nestandardně vysokými teplotami a suchem pro toto roční období. Jednou z možností, jak můžeme aspoň lokálně následky klimatické změny zmírňovat, je péče o krajinu -????? způsob orby, střídání plodin, tvorba mezí, polních cest a podobně. Hlavní město by mělo jít příkladem," říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a......


Čtvrtek 11. dubna 2024


Čeští výzkumníci se snaží zvýšit výživnou hodnotu hmyzu pro člověka

Jedlý hmyz sice není tradiční součástí evropského jídelníčku, rozsah jeho konzumace a tím i chovu však neustále roste, a to i v České republice, kde mu lidé stále více přicházejí na chuť. Čeští výzkumníci z dvaceti odborných pracovišť a firem, kteří se sdružili v Národním centru kompetence (NCK) BIOCIRKL finančně podporovaným Technologickou agenturou...